Datasäkerhet i molnet

Endress+Hauser tar emot StarAudit-certifiering för säkerhet och hållbarhet inom digitala servicetjänster

Endress+Hauser är det första StarAudit-certifierade industriföretaget. Mätinstrumenteringsspecialistens bidrag som använder
”Industrial Internet of Things”, IIoT, fick fyrstjärnig certifiering av EuroCloud. Inom certifikatets ramverk granskades alla områden som är relevanta för insamlingen av data i molnbaserade applikationer.

Endress+Hauser har givit datasäkerhet högsta prioritet under utvecklingen av molnbaserade applikationer. ”I samtal med kunder handlar den andra frågan som nästan alltid ställs om vår säkerhetsstandard och vilka åtgärder vi vidtar för att garantera den”, säger Thomas Schmidt, StarAudit Project Leader vid Endress+Hauser”, och därför har vi beslutat att genomföra en omfattande revision via en oberoende organisation.”

StarAudit-certifikatet bekräftar att nätbaserade servicetjänster baseras på specifika säkerhetsstandarder och att vi har blivit validerade med avseende på det. Det skapar en spårbar kvalitetsutvärdering av molnservicetjänster genom en transparent och tillförlitlig certifieringsprocess. Målet är att stärka kundernas och användarnas tillit till molnservicetjänsterna. Certifikatet lämnades över officiellt i Zürich i april.

Endress+Hausers IIoT-utbud

Med digitala produkter och servicetjänster hjälper Endress+Hauser sina kunder att optimera processer och därmed öka effektiviteten i sina anläggningar. Med nätapplikationen Analytics kan samtliga fältenheter i en anläggning, inklusive sådana som kommer från tredje part, snabbt katalogiseras och analyseras. Det minskar avsevärt tiden som krävs för att göra en inventering av enheter i drift.

Applikationen gör det dessutom möjligt att identifiera kritiska mätpunkter och möjligheter till standardisering. Ytterligare information visas också, till exempel lämpliga ersättningsprodukter.

EuroCloud främjar datamoln

EuroCloud är en oberoende, icke vinstdrivande organisation för främjande av datamoln. De strävar efter att utveckla en gemensam digital europeisk marknad och att öppna en dialog mellan alla parter i syfte att driva på ny utveckling.

Datasäkerhet i molnet: Endress+Hauser tar emot StarAudit-certifieringen ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har tagit emot StarAudit-certifikatet från EuroCloud.

StarAudit-certifikatet presenteras i Zürich. Netzmedien

StarAudit-certifikatet presenteras i Zürich.

Endress+Hauser är redo för IIoT. ©Endress+Hauser

Med sitt omfattande sortiment, sina specifika applikationer och sin tekniska vision är Endress+Hauser redo för IIoT.

Kontakt