Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Användarvillkor

för alla Endress+Hausers webbplatser

1. Omfattning

1.1 Endress+Hauser Group Services AG med tillhörande dotterbolag (”Endress+Hauser”) har rätt att ändra dessa allmänna användarvillkor (”Användarvillkor”) och all text, data, grafik, bilder, applikationer, verktyg, logotyper, filmer, kataloger, databaser, listor och annan information och annat innehåll (”information och innehåll”) på Endress+Hausers webbplatser utan förvarning samt att stoppa driften av Endress+Hausers webbplatser eller delar av dem.

1.2 Användning av information och innehåll på Endress+Hausers webbplatser är endast tillåten i enlighet med dessa användarvillkor. Genom att besöka en av Endress+Hausers webbsidor accepteras dessa användarvillkor i sin befintliga version. De kan kompletteras av allmänna eller individuellt avtalade villkor som vid konflikt har företräde framför dessa användarvillkor.

1.3 Endress+Hausers webbplatser och informationen och innehållet som finns där riktar sig enbart till personer som är behöriga att få tillgång till det enligt de lagar och bestämmelser som råder i landet där användaren befinner sig eller är medborgare. Det är inte tillåtet att besöka Endress+Hausers webbplatser från länder där det är olagligt att besöka webbplatserna.

2. Begränsad åtkomst

2.1 Åtkomst till Endress+Hausers webbplatser med dess information och innehåll kan begränsas till registrerade användare. Användarna kan inte kräva att bli registrerade. Endress+Hauser förbehåller sig rätten att införa registreringskrav för Endress+Hausers för närvarande fritt tillgängliga webbplatser samt informationen och innehållet på dessa. Endress+Hauser förbehåller sig även rätten att återkalla eller blockera åtkomst till Endress+Hausers webbplatser för registrerade användare utan att ange någon orsak.

2.2 Om registrering krävs är användaren skyldig att uppge sanningsenlig information och skall omedelbart meddela ändringar av denna information. Efter registreringen får användaren ett lösenord och användarnamn (”Inloggningsuppgifter”).

Användaren skall säkerställa att inloggningsuppgifterna inte blir åtkomliga för tredje part och är ansvarig för alla order och andra typer av aktiviteter som utförs med hjälp av inloggningsuppgifterna. Om användaren misstänker att inloggningsuppgifterna missbrukas av tredje part är användaren skyldig att omedelbart meddela Endress+Hauser.

2.3 Användaren kan när som helst skriftligen begära att registreringen tas bort, förutsatt att borttagningen inte förhindras av pågående ärenden rörande avtalsfrågor. I sådant fall kommer Endress+Hauser att radera all användardata och alla personuppgifter om användaren.

3. Inga råd, instruktioner eller erbjudanden

3.1 Informationen och innehållet på Endress+Hausers webbplatser tillhandahålls enbart för allmän information om Endress+Hauser och företaget produkter, lösningar och tjänster och syftar inte till att ge teknisk rådgivning eller instruktioner. Kontakta Endress+Hauser direkt vid specifika frågor om våra produkter, lösningar och tjänster. Den medföljande användarmanualen skall alltid läsas före installation och användning av våra produkter.

3.2 Informationen och innehållet på Endress+Hausers webbplatser utgör inte bindande erbjudanden från Endress+Hauser, utan är avsedda som en inbjudan till att lämna anbud.

3.3 Bara för att en användare besöker en av Endress+Hausers webbplatser blir hen inte en kund hos Endress+Hauser.

4. Användning av information och innehåll

Endress+Hauser beviljar användarna en icke-exklusiv, icke-överförbar rättighet – utan rätt att underlicensiera – att använda informationen och innehållet på Endress+Hausers webbplatser i avtalad utsträckning, eller om inget har avtalats, i den utsträckning som användningen överensstämmer med Endress+Hausers intention till att tillhandahålla och bevilja åtkomst till informationen och innehållet.

Förutom detta får informationen och innehållet på Endress+Hausers webbplatser under inga omständigheter kompletteras, ändras, återges, säljas, uthyras eller på annat sätt göras tillgängligt eller utnyttjas.

5. Immateriell egendom

5.1 Informationen och innehållet på Endress+Hausers webbplatser skyddas av upphovsrätten och andra handelsprotektionistiska rättigheter.

5.2 Bortsett från de rättigheter som uttryckligen beviljas av dessa användarvillkor, förblir alla rättigheter, titlar och fordringar, i synnerhet upphovsrätter, varumärken, mönsterskydd, patent och andra immateriella rättigheter samt andra rättigheter till, för och från information och innehåll på Endress+Hausers webbplatser, med Endress+Hauser eller deras respektive ägare.

I synnerhet kan varken innehållet på Endress+Hausers webbplatser för sig självt, eller nedladdning, kopiering, utskrifter, modifieringar, reproduceringar eller annan användning av sådant innehåll tolkas som att licenser eller andra användningsrättigheter beviljas.

6. Undantag från garantin

6.1 Endress+Hauser garanterar inte att åtkomsten till Endress+Hausers webbplatser med deras information och innehåll kommer att vara utan avbrott eller utan fel, att fel kommer att åtgärdas eller att inga virus eller andra skadliga komponenter överförs vid användning.

6.2 Endress+Hauser eftersträvar att tillhandahålla korrekt och aktuell information. Endress+Hauser ger dock ingen garanti beträffande noggrannhet, aktualitet, fullständighet, korrekthet, avsaknad av rättigheter från tredje part, tillgänglighet eller användarbarhet av Endress+Hausers webbplatser och den information och det innehåll som finns där, eller resultat som baseras på informationen och innehållet på Endress+Hausers webbplatser.

6.3 I synnerhet garanterar inte Endress+Hauser att resultat som baseras på information och innehåll på Endress+Hausers webbplatser samt produkter, lösningar och tjänster som har beställts utifrån sådana resultat är lämpliga för de syften, applikationer eller annan användning hos kunden som kunden avsett (se 3.1).

7. Undantag från ansvar

7.1 Ansvaret för olaglig avsikt och grov vårdslöshet skall regleras av gällande lag.

Förutom detta begränsas Endress+Hausers ansvar i den utsträckning som är tillåten enligt lag och oavsett laglig grund, för direkt eller indirekt förlust, skadeståndskrav, kostnader, anspråk, utgifter eller skador, som är resultat av användning eller oförmåga att använda Endress+Hausers webbplatser och deras information och innehåll, inklusive resultat som baseras på information och innehåll på Endress+Hausers webbplatser.

7.2 Framför allt är inte Endress+Hauser ansvariga för skador som orsakas av användning, installation eller annan tillämpning av produkter och lösningar som användaren har beställt på grund av resultat som baseras på information och innehåll på Endress+Hausers webbplatser (se 3.1).

8. Datasekretess

Endress+Hauser lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter från tredje part och uppfyller lagar om dataskydd. Mer information finns i Endress+Hausers integritetspolicy.

9. Länkar till andra webbplatser/innehåll från tredje part

Information och innehåll från tredje part eller länkar till tredje parts webbplatser på Endress+Hausers webbplatser tillhandahålls endast för bekvämlighet och information.

Endress+Hauser har inget inflytande och ingen kontroll över informationen och innehållet på tredje parts webbplatser och tar inget ansvar eller garanti för sådan information eller sådant innehåll och gör inga utfästelser i detta avseende. Det gäller i synnerhet noggrannhet, innehåll, kvalitet och aktualitet för dessa webbplatser.

Endress+Hauser är varken ansvarig för informationen och innehållet på tredje parts webbplats eller för webbplatser som länkar till Endress+Hausers webbplatser eller visar dem i bildrutor.

10. Avslutande villkor

10.1 Om enskilda villkor i dessa användarvillkor blir helt eller delvis ogiltiga fortsätter övriga villkor att gälla.

10.2 Extra avtal till dessa användarvillkor måste göras skriftligt.

10.3 Schweizisk lag tillämpas. FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG) skall undantas.

10.4 Plats för jurisdiktion är det registrerade sätet för Endress+Hauser Group Services AG.