Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Flerpunktstemperatursensorer för alla typer av industrier

Flerpunktstemperatursensorer

Flerpunktstemperatursensorer för alla typer av industrier

Flerpunktsarmaturer med RTD och termoelementssensorer ger möjlighet till tillförlitlig temperaturmätning och säker drift i viktiga applikationer, som låg- till högtrycksprocessreaktorer samt förvaringstankar. Våra standardiserade och designade produkter har formgivits enligt kundspecifikationer och erbjuder detaljerade temperaturprofiler för optimerad processtyrning, förbättrad anläggningstillgänglighet, effektivitet och säkerhet.

Materialval, maskindesign, värmebehandling och konstruktionsteknik ligger i framkant vad det gäller produktoptimering.

Sortimentbeskrivning

Endress+Hauser erbjuder både standardiserade och skräddarsydda modulära flerpunktstemperaturgivare för olika applikationer.
Vårt sortiment av flerpunktstemperaturgivare omfattar:

  • 3D-anpassade, flexibla sensorer (med eller utan dykfickor) – MultiSens Flex

  • Linjärprofilerade sensorer (med eller utan dykfickor) – MultiSens Linear

  • Minimalt invasiva sensorer – MultiSens Slim

  • Linjära sensorer (på lina eller i en kanal) – MultiSens Bundle

Standardiserad och med förstudier

Beroende på den specifika designen kan dessa flerpunktslösningar erbjudas:

Flerpunktstemperatursensorer för alla branscher – iTHERM MultiSens Flex TMS02 ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Linear TMS12: robust flerpunktstemperaturgivare för olje- och gasapplikationer ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Slim TMS21: minimalinvasiv flerpunktstemperaturgivare för kemiska applikationer ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 för silor och olje- och bränsletankar ©Endress+Hauser

Diagnostikmöjligheter

iTHERM MultiSens Flex, Linear och Bundle flerpunktstemperaturarmaturer finns tillgängliga med en unik och innovativ diagnostikkammare som erbjuder extra säkerhet och viktig information för att aktivera förebyggande underhåll. Den finns tillgänglig i tre designkonfigureringar: grundläggande, avancerad eller avancerad och modulär.

Bättre säkerhet, bättre flexibilitet, bättre drifttid

Förutom att begränsa potentiellt och farligt läckage, är diagnostikkammare utrustade för att erbjuda viktig, extra processdata som kan användas för att analysera läckage och planera motåtgärder i god tid, eller förebyggande underhåll och livscykelaktiviteter. En flexibel design med utbytbara delar (avancerad, modulär) för konfigurering med eller utan dykfickor ökar underhållsflexibiliteten och minskar risken för driftstopp.

Fördelar

  • Mätsystem utformade för den enskilda applikationen

  • Platt eller tredimensionell temperaturprofilsmätning för reaktorer eller kärl

  • Design och materialval för höga processtemperaturer och tryck samt korrosionsmedier