Dataskydd

Endress+Hauser Group

Endress+Hauser Group (”Endress+Hauser”, ”vi” eller ”oss”) lägger stor vikt vid skydd av dina personuppgifter. Därför bedriver vi vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och datasekretess.

1. Omfattning

Denna integritetspolicy informerar om vilka data som vi samlar in, lagrar, sprider och använder om besökare på Endress+Hausers webbplatser.

Genom att besöka våra webbplatser samtycker du till den gällande policyn, annars måste du avstå från att använda våra webbplatser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy och kommer att meddela sådana förändringar på denna webbplats. Återvänd till webbplatsen regelbundet för att ta reda på policyns status.

Utöver denna policy kan Endress+Hauser ange lokala sekretesspolicyer eller dataskyddsmeddelanden som i dessa fall kan hittas under menyalternativet "Data Protection"längst ner på sidan. Sådana lokala sekretesspolicyer eller dataskyddsmeddelanden följer denna policy vid konflikter.

2. Insamlad data

Med förbehåll för användning av cookies och spårningsteknik (se avsnitt 6) samlar vi bara in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan identifierande information som du själv tillhandahåller oss med det frivilligt (t.ex. genom registrering, undersökning) eller själv har har samtyckt alternativt om gällande lagar om skydd av personuppgifter tillåter oss att tillhandaha dessa..

Vi förbehåller oss rätten att anonymisera data som du angivit för att lagra den i aggregerat format och att kombinera den med andra data för att skapa anonym statistik (t.ex. antal besökare).

3. Datasäkerhet

Endress+Hauser kommer att vidta lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina lagrade personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning, avslöjande, förlust eller förstöring. För att säkerställa sekretessen för dessa data använder vi moderna IT-säkerhetssystem med den senaste tekniken.

Observera att dina data kan förloras eller nås av obehöriga vid överföring via internet eller e-post. Vi kan inte ta ansvar för och frånskriver oss särskilt ansvaret för säkerheten kring din data vid överföring. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att datorn som du använder är ordentligt skyddad mot skadlig programvara och liknande. Om du inte kan säkerställa detta ber vi dig att använda andra kommunikationssätt.

4. Användning och redigering av data

Endress+Hauser samlar in och använder dina personuppgifter i första hand för att uppfylla dina önskemål, såsom att svara på dina frågor, behandla dina ordrar, förberedelser, förhandling, genomförande och slutförande av dina avtal och att ge dig tillgång till viss information.

Vi har också rätt att använda dina personuppgifter framförallt av rättsliga skäl, på uppmaning av myndigheter, för att upprätta eller skydda ett juridiskt anspråk, för att försvara oss mot ett juridiskt anspråk, för testning och granskning av driften, i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av verksamheten eller för att förhindra missbruk eller annan olaglig verksamhet.

För att upprätthålla kundrelationer kan det vara nödvändigt att lagra och bearbeta dina personuppgifter, för att bättre kunna uppfylla dina behov eller förbättra våra produkter och tjänster. Dessutom kan vi eller en tredje part för vår räkning använda personlig data för att informera dig om Endress+Hausers produkter och tjänster, som vi tror kan intressera dig, eller för att genomföra online-undersökningar.

5. Spridning av data

Bortsett från de fall som anges i denna policy, kommer dina personuppgifter inte att säljas, överföras eller på annat sätt distribueras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

I den mån det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 4, vidarebefordrar vi dina personuppgifter till dotterbolag i Endress+Hauser-koncernen eller till tredje man på uppdrag av oss. I synnerhet kan dina personliga data ses av externa företag och representanter som på vårt uppdrag arbetar för att utföra affärstransaktioner. Alla dessa företag och representanter är skyldiga att upprätthålla strikt sekretess.

Det kan hända att vissa personliga data lagras eller behandlas på datorer som befinner sig på en plats med annan lagstiftning om datasekretess än den som gäller i ditt land. Därför tillämpar vi de högsta sekretessstandarder i de länder där vi bedriver verksamhet, som grund för våra åtgärder kring dataskydd.

6. Cookies

När du besöker våra webbplatser samlas data automatiskt in av en eller flera små filer – så kallade cookies – som skickas till din dator och sparas automatiskt. Den insamlade datan kan inte förknippas med en specifik person. Dessa data innefattar i synnerhet vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamn för tidigare besökta webbsidor, antal besök till våra webbplatser, besökta webbplatser eller det genomsnittliga besöket.

Vi använder cookies för att samla in användarrelaterade data under besöket på våra webbplatser eller under flera besök (session management), för att lagra information om användarna av våra webbplatser utifrån deras användarpreferenser, för att i framtiden kunna visa dem relevant innehåll (personalisering) eller för att spåra användarnas beteende på internet (tracking).

För att lagra nödvändig information om preferenser och data under ett besök på webbplatsen (session management och personalisering) använder vi förstaparts-cookies. Det innebär att dessa cookies tillhör den domän som visas i adressfältet i webbläsaren. För att hålla reda på användartrender och mönster (tracking) använder vi cookies från tredje part vilket innebär att dessa cookies inte tillhör den domän som visas i webbläsarens adressfält.

Data som har samlats in på detta sätt använder vi för att kontinuerligt förbättra våra tjänster, för att utvärdera hur attraktiva våra webbplatser är och för att förbättra våra webbplatsers funktion och innehåll. Insamlade data från tredje parts cookies behandlas av tredje part på vårt uppdrag. Cookies från tredje part används uteslutande av av våra webbplatser och leverantören av webbstatistik och delas inte med tredje part.

De flesta webbläsare stöder cookies och tillåter att besökare blockerar dem. Du kan ställa in din webbläsare så att alla cookies blockeras eller så att du får ett meddelande när en cookie skickas. Vissa funktioner eller servicetjänster på våra webbplatser kommer dock inte att fungera korrekt eller överhuvudtaget utan cookies.

7. Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbsidor, dessa webbsidor omfattas inte av denna policy. Innehåll från andra webbsidor kommer att granskas noggrant av oss innan de kopplas för att säkerställa att vi endast länkar till webbsidor som följer samma höga sekretesspolicy som Endress + Hauser. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicy eller innehållet på andra webbsidor. Vid överträdelser av innehåll från tredje part tar vi bort innehållet eller länken omedelbart.

8. Rätt till information och kontakt

På din begäran kommer Endress+Hauser att informera dig skriftligt inom rimlig tid och enligt gällande lag om och vilka personuppgifter som finns sparade om dig i våra system. Om det trots våra ansträngningar att upprätthålla korrekt och aktuella data skulle sparas felaktiga data i våra system kommer vi att rätta till dem på din begäran. Som registrerad användare har du möjlighet att se, ändra eller radera personliga data som du tillhandahållit.

Vid frågor angående dina personuppgifter, för informationsförfrågningar samt förslag och klagomål, kan du kontakta det ansvariga Endress+Hauser kontoret i ditt land eller den juridiska avdelningen för Endress + Hauser Management AG..