Olja & gas: Fyller era tankar

Med vår breda erfarenhet inom olje- och gasindustrin ser vi till att ni kan prestera, efterleva och växa.

Trots att energiflöden runt om i världen kan variera och är oförutsägbara kan er verksamhet inte vara det. Var ni än befinner er i produktionskedjan behöver ni en partner som förstår att ni behöver bibehålla och maximera anläggningens tillgänglighet – och göra det med allt mindre resurser.

Uppfylla föränderliga krav

Från utveckling till förädling, från förvaring till distribution, från uppdateringar av anläggningar till nya projekt – vi har den expertis ni behöver för att lyckas.

I en tid när olje- och gasindustrin står inför en bristande fackkunskap och allt strängare förordningar står vår organisation till förfogande under ert projekts hela livslängd och alltid med hänsyn till era deadlines.

Gör mer med mindre resurser

När anläggningarnas och processernas komplexitet ständigt ökar och driftstoppen måste reduceras ökar er konkurrenskraft med pålitlig, exakt och spårbar information om era tillgångar.

Kort sagt behöver ni göra mer med mindre resurser och det gör ni genom att ta hjälp av en stabil, långsiktig partner som är tillgänglig globalt.

Relaterade produkter