Olja & gas: Fyller era tankar

Med vår breda erfarenhet inom olje- och gasindustrin ser vi till att ni kan prestera, efterleva och växa.

Även om marknader kan vara oförutsägbara kan din verksamhet inte vara det. Oavsett om du är uppströms eller nedströms behöver du en partner som förstår att du måste behålla och maximera anläggningens tillgänglighet - och göra det med allt starkare resurser.

Uppfylla föränderliga krav

Från utveckling till förädling, från förvaring till distribution, från uppdateringar av anläggningar till nya projekt – vi har den expertis ni behöver för att lyckas.

I en tid när olje- och gasindustrin står inför en bristande fackkunskap och allt strängare förordningar står vår organisation till förfogande under ert projekts hela livslängd och alltid med hänsyn till era deadlines.

Kompelxitet i anläggningar

Medan komplexiteten i anläggningar och processer ökar, och driftstopp måste minskas, förbättras din konkurrenskraft med tillförlitlig, korrekt och spårbar information.

Kort sagt, du behöver göra mer med mindre, dra nytta av en stabil partner som finns där på lång sikt och finns över hela världen.

Relaterade produkter