Kraft & energi: Maximera er anläggning

Kraftverk är oerhört viktiga. Vi minimerar driftstopp samtidigt som vi levererar säkerhet och produktivitet.

Oavsett om ert kraftverk försörjer vanliga hem, sjukhus eller industriella produktionslinjer – världen behöver pålitlig och säker kraftförsörjning, och ni behöver lönsamhet. På Endress+Hauser erbjuder vi precision och säkerhet till kraftverk i hela världen.

Kraften i er anläggning

Er anläggning behöver en mångsidig, flexibel partner.

Ni behöver tillförlitliga lösningar som uppfyller era krav och branschens kvalitetsstandarder. Och ni kan behöva uppgradera äldre anläggningar med beprövad, "state-of-the-art"-teknik för att bibehålla en hög produktion.

Samtidigt som branschen förändras i riktning mot naturgas, förnybar energi och ny marknadsdynamik som drivs av skiffergas, är vårt mål att ge er det omfattande stöd och den erfarenhet ni behöver.

Högre säkerhet

Detta innefattar högre säkerhetsstandarder för er personal och förmågan att uppnå allt högre ställda miljökrav för reningsprocesser för rökgas. Bland dessa ingår: SCR-katalysatorer för kväveoxidreducering, elektrofilter (ESP) för partikelseparation och tvättningsprocesser med kalksten för avsvavling.

Genom att välja oss väljer ni effektivitet, säkerhet och expertis.

Relaterade produkter