Minimera riskerna med projektledning inom kemisk industri

Välj oss som er huvudleverantör av instrument för att minimera risker och optimera investeringar

För dig som anläggningsbyggare eller EPC är den största utmaningen i internationella projekt att färdigställa projektet i tid och att hålla budgeten. Inom den kemiska och petrokemiska industrin kan teamen för projektledning respektive projektgenomförande befinna sig långt ifrån varandra avståndsmässigt. Som huvudleverantör av instrument med global närvaro kan vi hjälpa er att planera projektets tidsram och hantera kostnaderna genom att tillhandahålla lokal expertis inom projektledning.

En pålitlig partner vid er sida för globala processindustriprojekt

Använd oss som huvudleverantör av instrument i era processindustriprojekt. Låt oss vara er expertpartner från FEED (Front End Engineering Design) till drift. Oavsett vilken typ av kemisk eller petrokemisk anläggning det gäller hjälper vi er och fungerar som en partner som tar fullt ansvar för alla relaterade tjänster samt möjliggör ett optimalt genomförande av projektet. Vårt utbud omfattar alla produkter och tjänster som krävs för att uppfylla alla era krav:

 • All instrumentering och relaterade servicetjänster

 • En partner som garanterar konsekvens och förhindrar tvetydigheter

 • Erfarna medarbetare som minimerar antalet förändringar, för mer exakta tidsramar

 • Enastående processer, metoder och verktyg för att främja effektivitet och repeterbarhet, och därmed ge ökad riskreducering

 • Standardisering begränsar avvikelser, gör utförandet mindre komplext och minimerar kostnaderna för underhåll, reparationer och drift

Det här kan ni göra

Klicka dig igenom grafiken och läs mer om hur vi kan hantera era processindustriprojekt.

Det är komplicerat att arbeta utifrån den traditionella metoden för projekthantering med flera leverantörer. ©Endress+Hauser

Det är komplicerat att arbeta utifrån den traditionella metoden för projekthantering med flera leverantörer.

Att välja Endress+Hauser som er professionella projektpartner säkerställer konsekvens. ©Endress+Hauser

Att välja oss som er professionella projektpartner bidrar till att säkerställa konsekvens och förhindrar tvetydigheter, även när produkter från tredje part används.

Endress+Hauser är er partner under alla faser av projektet! ©Endress+Hauser

er partner under alla faser! Att välja en kompetent instrumenteringsleverantör som partner, som tar ansvar för alla produkter, reducerar riskerna under integrationen.

Grafik över Endress+Hausers erbjudanden som huvudleverantör av instrument . ©Endress+Hauser

Som huvudleverantör av instrument kan vi uppfylla era specifika krav för ett projekt genom att erbjuda olika paketlösningar med våra instrument och tjänster.

Vår interna processer är standardiserade, används globalt och bygger på internationella ramverk från PMI. ©Endress+Hauser

Vår interna processer är standardiserade, används globalt och bygger på internationella ramverk (PMBOK Guide) från PMI (Project Management Institute)

Planera-Utföra-Kontrollera-Agera-cykel ©Endress+Hauser

1. Planera (projektplanering) 2. Utföra (utföra projektet enligt planen) 3. Kontrollera (identifiera avvikelser mellan planering/faktiskt utförande) 4. Agera (vidta lämpliga korrigerande åtgärder)

Förlita dig på moderna och avancerade verktyg för integrerad engineering med elektronisk överföring. ©Endress+Hauser

Förlita dig på moderna och avancerade verktyg för integrerad engineering med elektronisk överföring.

Starka samarbeten och starka integrationspartner bidrar till att minska riskerna avsevärt © Endress+Hauser

Starka samarbeten och starka integrationspartner bidrar till att minska riskerna avsevärt och sänker integrationskostnaderna.

Harmoniserad projektprocess för byggandet av en ny kemisk anläggning

Projektledning

Ligg steget före i ditt projekt med oss som Leverantör

Dagens standardmetod där man använder flera olika leverantörer av mätenheter är ofrånkomligt komplex. Att utvärdera offerter, kommunicera med en mängd olika kontakter, koordinera och utföra flera olika processer och rutiner innebär större arbetsbörda, ineffektivitet och risker för projektet. Att välja oss som huvudleverantör av instrument innebär att all instrumentering, från mättransmittrar till mätare, tillbehör och servicetjänster, levereras som en omfattande paketlösning.

 • En enda kontakt för försäljning och utförande gör arbetet mindre komplext och reducerar risker.

 • Teknik- och säkerhetskonsulter är en del av projektet i ett tidigt skede så att de har gott om tid att ta fram de lösningar som passar bäst.

Engineering

Alla parter är involverade i ett tidigt skede

Grunden för en huvudleverantör av instrument bygger på tidigt engagemang, integrerade team och tydlig kommunikation för att reducera osäkerheten och riskerna samt sänka kostnaderna för projektet. Det finns fortfarande tid att överväga och diskutera specifika tekniska lösningar i ett tidigt skede. Detta förebygger sena ändringar gällande instrumenteringen, eftersom den bästa tekniken för det aktuella projektet har valts redan från början.

 • Att snabbt få dokumentation, till exempel CAD-ritningar, innebär att granskning av modeller och rörscheman kan göras i ett tidigare skede, vilket leder till tidigare produktionsstart och bättre tidsramar.

 • Riskerna för ändringar gällande instrumenteringen som görs under utförandet kan reduceras eftersom rätt teknik har valts redan från början.

Medarbetare på plats under projektfasen Kemisk industri

Slipp bekymmer under projektet med en flexibel organisation som partner

När projektet är avslutat och den kemiska anläggningen är i drift finns vi fortfarande här för er under anläggningens hela livscykel. Som er huvudleverantör av instrument tillhandahåller vi inte bara support under projekteringen och utförandet, utan också under driftsfasen. Detta omfattande tillvägagångssätt minskar de glapp som kan uppstå i driften när man har flera olika leverantörer.

 • Spara tid snabbt med snabb dokumentationen som är tillgänglig när som helst och var som helst, även via mobilen

 • Sänk kostnaderna med förenklad upphandling, förvaring samt underhåll, reparationer och drift

Titta igenom vårt sortiment!

Möt experten

Fördelar

er framgång är vårt främsta mål. Oavsett hur storskaligt ert processindustriprojekt är eller hur många parter som är inblandade, har våra experter den djupgående applikationskunskap och projektledningsexpertis som krävs för att hjälpa er med era globala projekt. Vi tillhandahåller den support ni behöver för att minimera projektriskerna – från FEED till utförande och under hela driften.

 • 4 veckor

  av er projekttid kan sparas in med hjälp av vårt elektroniska datautbyte.

 • 80 %.

  av er tid kan sparas in när det gäller att ta fram dokument, inklusive CAD-ritningar, med vårt engineeringverktyg. Räknat på 800 enheter, jämfört med den traditionella metoden.

 • Mycket pengar

  kan sparas in på reservdelar om ni väljer oss som huvudleverantör av instrument.