Endress+Hauser stärker sin position i Portugal

Säljkontoret kommer närmare kunderna med ny byggnad

För att förbättra kundstödet på den portugisiska marknaden har Endress+Hauser investerat 800 000 euro i byggandet av ett säljkontor nära huvudstaden Lissabon. Koncernen har varit verksam i Portugal sedan 2002 med ett eget dotterbolag för försäljning.

Endress+Hauser anskaffade ett tvåvåningshus i Palmela och genomförde omfattande moderniseringar. De nya lokalerna har en total arbetsyta på 820 kvadratmeter. Byggnaden uppgraderades med moderna mötesrum och ett nytt auditorium, inklusive en utställning som visar Endress+Hausers omfattande sortiment. Ett nytt annex rymmer ett kalibreringscenter och ett lager. Kunderna kan också dra nytta av fullständig integration med koncernens programvarunätverk.

Den nya byggnaden invigdes den 20 april 2018 tillsammans med ett stort antal gäster och kunder. ”Vi har haft framgångsrik verksamhet i Portugal i snart två decennier. Genom att investera i den nya byggnaden visar vi vårt engagemang och vår tro på den portugisiska marknaden”, säger koncernens säljchef John Salusbury. Andra som närvarade var styrelseordförande Klaus Endress och Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

De 19 medarbetarna vid Endress+Hauser Portugal, som har omfattande kompetens inom mätteknik och automationslösningar, tillhandahåller sälj- och supporttjänster till kunder över hela landet. Nyckelindustrier är mat och dryck, kemikalier och vatten och avlopp, samt den växande läkemedelsindustrin. ”Vi har nyligen kommit närmare våra kunder, utökat våra servicetjänster och omorganiserat vårt team utifrån deras kunskaper och kompetens”, förklarar VD Paulo Loureiro.

Omstruktureringen har fått ett positivt mottagande på marknaden. Endress+Hauser Portugal har ökat sin försäljning med 40 procent under de senaste fem åren. ”Vi vill få med oss och behålla farten i utvecklingen in i framtiden”, betonar Paulo Loureiro. ”Tack vare de nya lokalerna kan vi förbättra vår kundsupport för alla branscher och skapa en grund för vår strategi för fortsatt tillväxt.”

Högtidlig invigning ©Endress+Hauser

Supervisory Board President Klaus Endress, Corporate Sales Director John Salusbury, Managing Director Paulo Loureiro, Deputy State Secretary Carla Campos Tavares and CEO Matthias Altendorf (från vänster)

Invigning av ny byggnad i Portugal ©Endress+Hauser

Invigning av ny byggnad i Portugal

Endress+Hauser teamet vid entrén till den nya byggnaden i Portugal. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser teamet vid entrén till den nya byggnaden i Portugal.

Kontakt