Med fokus på kunskap om utveckling och produktion

Med kompetenscenter säkerställs en ledande position inom givarteknologi, mätteknik och systemkomponenter

Våra fem produktionsanläggningar med huvudsäten i Tyskland och Schweiz fokuserar främst på kompetens inom forskning och utveckling, product management samt logistik. På dessa anläggningar tillverkas även nyckelkomponenterna till vår internationella produktion. Anläggningar i Brasilien, Kina, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Sydafrika, Storbritannien och USA monterar, testar och kalibrerar instrument främst för de regionala marknaderna. På så sätt kan vi på ett snabbt, flexibelt och individanpassat sätt serva våra kunder världen över.

Med fokus på kvalitet

Kvalitet och kontinuerlig förbättring har hög prioritet hos Endress+Hauser. Vi eftersträvar högsta kvalitet på våra produkter och tjänster – oavsett vilken av Endress+Hausers anläggningar de kommer från. Vid inköp av varor och tjänster letar vi efter leverantörer som tillämpar samma principer för kvalitetssäkring som vi gör. Kvalitetssäkringssystemet i våra produktionsanläggningar baseras på ISO 9001, 14001, 18001 och OSHAS 18001.

En unik lösning för varje enskilt fall

Vi förser kunder med hundratusentals mätpunkter varje år: praktiskt taget varje enhet är unik och utvald från en katalog med 2000 olika produkter och en miljard olika designvarianter. För att kunna tillhandahålla ett brett och variationsrikt produktsortiment använder vi oss av moderna högautomatiserade produktionsanläggningar som ständigt förnyas för att hålla högsta tekniska standard. Vi är beroende av våra välutbildade och motiverade medarbetare som erbjuds ett brett utbud av kompetensutveckling och fortbildning.

Innovation från dag ett

Endress+Hauser var en riktig pionjär inom elektronisk mätteknik när företaget grundades 1953. Allt sedan dess har vi fortsatt att övertyga våra kunder med banbrytande produkter och lösningar. Vårt detaljerade applikationskunnande och vår kompetens inom olika industrier leder gång efter gång till banbrytande upptäckter.

Enkel integration

För att säkerställa att våra instrument så enkelt som möjligt kan intregreras i styr- och asset management-system, testar vi dem i en miljö med olika produkter från olika leverantörer samt säkerställer att de har rätt certifiering innan de släpps på marknaden. Vi utvecklar även fullt instrumenterade lösningar för specifika applikationer såsom: avbildning av densitetsprofiler, dosering och fyllning, debiteringsmätningar (custody transfer), läcksökning samt terminalautomation och tankövervakning liksom mjukvarulösningar för hantering av fältutrustning och kalibreringar.