Effektiva processer för rengöring på plats (CIP, ”Clean In Place”)

Minska produktionsförluster och energikostnader

Med ökade kostnader för råmaterial och energi blir effektiv användning av tillgångarna än viktigare i livsmedelsfabriker. Många företag inom livsmedelsberedning använder fortfarande system för rengöring på plats (Clean in Place) med låg grad av automation och förlitar sig processer som grundar sig helt på tidtagning och manuell verifikation. Om du installerar inline-instrumentering får du övervakning i realtid och styrning som bidrar till kortare rengöringstider och minskad användning av energi och rengöringsmedel, i kombination med fullständig spårbarhet.

Vårt erbjudande

Vi förstår dina utmaningar och ditt behov av CIP-applikationer och erbjuder dig en komplett uppsättning hygieniska och rena mätlösningar. Vår välbeprövade portfölj med instrumentering för flöde, nivå, tryck, temperatur och analys tillverkas enligt högsta kvalitetsstandard och uppfyller branschens alla krav och regelverk. Vi tillhandahåller:

 • Säkerställd diskbarhet med efterlevnad av 3-A, FDA och EHEDG

 • Minskade energikostnader och driftstopp

 • Robust, tillförlitlig och branschoptimerad instrumentering

 • Sömlös integration med valfri kontrollplattform

 • Innovativ självdiagnostik som säkerställer fullständigt tillförlitliga mätresultat

Vad du kan göra

Gå igenom de här kartorna och lär dig i detalj hur du kan minska produktförluster och energikostnader i dina CIP-processer!

CIP-översikt ©Endress+Hauser
CIP-process ©Endress+Hauser

Applikationer

Mätning av rengöringsmedelskoncentration

Noggrann koncentrationsmätning

För att säkerställa optimal prestanda hos ett system för rengöring på plats (CIP) är det avgörande att känna till koncentrationen av rengöringsmedel i både omloppet och i tillsatstanken. Konduktivitet har lägst behov av underhåll och kalibrering och gör det möjligt för dig att minska förbrukningen av energi, kemikalier och vatten. Endress+Hauser erbjuder många alternativ för konduktivitetssensor/transmitter som är särskilt utformade för rengöring på plats (CIP). Från kompakta ingångssystem till flerkanalssystem med möjlighet till integration med Ethernet.

Effektiv fasseparation

Effektiv fasseparation

Få kunskap om exakt vad som finns i ledningen och sluta gissa. Övergångssensor registrerar när varje fas i CIP-cykeln slutar och när nästa ska börja. Konduktivitet, optisk turbiditet eller pH-sensorer används för att avgöra när produkt eller sköljvatten är i ledningen och CIP-systemet startas bara om noll produkt finns kvar efter sköljning. Kort reaktionstid är väldigt viktigt för att minska förlusterna av produkt och vatten och för att spara tid. Välj den sensor som passar dig bäst bland Endress+Hauser:s produkter.

Nivåavläsning

Tillförlitlig nivåmätning

Lagret av rengöringsmedel för rengöring på plats (CIP) måste övervakas för att säkerställa kontinuerlig tillgång. Ultraljud, guidad radar eller tomrumsradar är vanliga metoder för lagring av rengöringsmedel. Tillsats-, skölj- och återvinningstankar utrustas ofta med hydrostatiska givare eller kapacitansgivare som väljs utifrån tankstorlek och individuellt behov. Systemsäkerheten säkerställs med larm för låg eller hög nivå och tomrörsdetektering (pumpskydd) och är oftast utrustade med stämgaffel eller kapacitansgivare.

CIP-returledningPromag

Robust flödesmätning

Flödesmätning är grundläggande för ett effektivt CIP-system. Med stark turbulens i flödet uppnås den önskade skrubbeffekten. Promag H-ledningen är utformad för att klara de kraftfulla kemikalierna vid höga temperaturer och med starkare vibrationer än vanligt på grund av det turbulenta flödet. Endress+Hauser garanterar mångårig användning med CIP-underhåll. Förutom flödesvärde har mätarna också utgångar för temperatur och konduktivitet. Tillgängliga via 4–20 mA eller digitalt via Ethernet I/P eller Profinet.

CIP-temperaturmätning

Kostnadsbesparande temperaturmätning

Temperaturen i CIP-processen kan mätas på flera ställen och kontrolleras noggrant för att säkerställa en effektiv balans mellan rengöring och energiförbrukning. Temperatur betraktas ofta som en kritisk kontrollpunkt som kräver täta kalibreringskontroller. Det förenklas av QuickNeck-konceptet från Endress+Hauser

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Våra medarbetare har tillsammans med och våra kunder uppnått märkbara resultat i effektiviseringen av rengöring på plats (CIP). Stark bransch- och applikationsexpertis samt vår breda produktportfölj garanterar framgång från början. Endress+Hauser:s mål är att vara en pålitlig partner i alla avseenden.

 • 25–30 %

  tidsbesparing för varje CIP-cykel.

 • 30 %

  minskad förbrukning av kemikalier genom användning av optiska teknologier i fasseparationen.

 • > 100

  länder drar nytta av vår bransch- och applikationskompetens.