Instrumentstandardisering i projekt

Lägre kostnad för driftsättning och lagerhållning med standardisering av instrument

Oavsett om det gäller en nyinstallation eller ett moderniseringsprojekt är urval och sammansättning av rätt instrumentering en stor utmaning vid både livsmedelsbearbetning och maskin- och anläggningskonstruktion. Företag måste ta hänsyn till den senaste utvecklingen och de senaste reglerna för hygienisk design, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Att lyckas med sådana projekt och hålla projektens alla mål och tidsplaner kräver en hög grad av bransch- och applikationskunskap.

Tillförlitlig partner

När det gäller instrumentstandardisering för era projekt kan ni lita på Endress+Hauser, vi är bekanta med processerna, riskerna och utmaningarna. Våra bransch- och applikationsexperter förstår de växande kraven inom livsmedelsindustrin på hygieniska krav, livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet. Vårt tjänstespektrum innefattar:

 • Allt från en källa – komplett leverantör av alla relevanta processinstrumenteringsparametrar för livsmedelsindustrin

 • Erfarenhet av storskaliga projekt, inklusive koordination med entreprenörer, maskin- och anläggningskonstruktörer och underleverantörer

 • Reducering av projektens komplexitet och risker

 • Hög grad av bransch- och applikationskompetens över hela världen

Fullständig support

Vi hjälper er igenom hela projektet, från koncept till lyckad driftsättning och problemfri drift av systemen.

Projektledningssteg i projekt ©Endress+Hauser

Framgångsrik projektledning igenom alla faser

Produktionsanläggning för fraktionering av vassle och mjölk ©MILEI

Projektplaneringen börjar på plats

Vår hjälp i alla faser av projektet

Diskussion av projektplan

Koncept

För att lyckas genomföra ett projekt hela vägen krävs att all inblandade blir involverade i rätt tid. Kommunikation och utförande på ett professionellt sätt är särskilt viktigt i början. Tydliga riktlinjer för alla partner – från projektägare till systemtillverkare – säkerställer ett projektgenomförande utan problem.

Projektplanering och koordination

Planering

Att välja och sammanställa rätt mätinstrumentering kräver mycket tid och resurser under planeringsfasen. Att standardisera instrumenteringsomfattningen minskar komplexiteten betydligt, och innebär ytterligare potential:

 • Kortare tid till marknad genom snabbare godkännande av driftsättning

 • Lägre driftskostnader, till exempel genom enklare kalibrering

 • Lägre lagerkostnader för reservdelar

 • Minskad utbildningsinsats

 • Ökad anläggningstillgänglighet och OEE tack vare avancerade verktyg för diagnostik och integration

Livscykelhantering

Realisering

Under realiseringsfasen förlitar vi oss på vår erfarenhet av projektledning, våra planeringsverktyg och vårt omfattande produktsortiment. Som fullständig tjänsteleverantör kan vi minska era projekts komplexitet och hålla det inom ramarna för budget och tidplaner. Programvaruverktyg som Applicator, livscykelhantering och W@M minskar arbetet och håller projektet på rätt spår.

Ultrafiltrering av mjölk och vassle

Driftsättning

Genom att utnyttja Endress+Hausers erfarna servicetekniker och minska instrumentvariationerna kan ni säkerställa en felfri installation, minska driftsättningstiden med upp till 50 procent och minimera utbildningsbehovet för era tekniker och er underhållspersonal.

Fraktionering av mjölk och vassle

Drift

Vi supporterar er också i den dagliga driften av er anläggning. När det gäller säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet, blir kalibrering allt viktigare. Med vår 100 procent spårbara kalibrering – direkt på plats eller i våra kalibreringslaboratorier – kan vi uppnå högsta grad av tillförlitlighet, och säkerställa att era mätningar är noggranna och exakta.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Vårt mål är att hjälpa er att realisera nyinstallationer eller moderniseringsprojekt på ett framgångsrikt sätt. Professionellt samarbete i alla projektfaser skapar tillit – vilket är nyckeln till framgång. Våra bransch- och applikationsexperter, liksom vår erfarenhet inom instrumentstandardisering i storskaliga projekt över hela världen, kan ge er det stöd ni behöver.

 • 50 %

  Kortare driftsättningstid med erfarna tekniker och instrumentstandardisering.

 • 30 %

  Kortare projekttid genom att minimera komplexiteten och använda specialutformade programvaruverktyg.

 • 30–40 %

  Lägre behov av utbildning och träning med instrumentstandardisering och intuitiva instrumentgränsskikt.