Med en enkel vridning åt höger

Delbar hals med snabbkoppling

Ett enkelt vridmoment för att öppna och återinstallera efter kalibrering.
Patenterad halsförlängning med snabbkoppling för kvick och enkel omkalibrering. Undvik fel och spara tid – insatsen tas ut snabbt och enkelt. Skyddad mot inträngande vatten enligt kapslingsklass IP69K. Ingen risk för mekaniska skador eller ledningsfel under omkalibrering.

Fördelar

  • Stora tidsbesparingar under omkalibrering (upp till 20 minuter per mätpunkt)

  • Undvik ledningsfel vid ominstallation

  • Kostnadsbesparingar tack vare minimerat antal driftstopp

  • Hög process- och systemsäkerhet

För att kunna detektera driften av sensorelementet bör temperaturgivaren kalibreras regelbundet vilket ofta innebär flera tidskrävande arbetsmoment. Denna tidskrävande omkalibrering innebär risker i form av ledningsfel. Med den delbara förlängningshalsen iTHERM QuickNeck kan enheten tas ut för kalibrering utan krav på särskilda verktyg eller driftstopp. Genom att vrida kopplingshuvudet kan mätaren separeras från skyddsröret och är redo för kalibrering on-site.