Återlämng av radioaktivt preparat XM19FG

Produktbild av:  XM19FG

Kostnad för återlämning av avklingad
strålkälla. För Cs137 / Co60 (om den
lev. av Endress+Hauser, Maulburg).
Nominell aktivitet + strålkällans
serienummer se befintligt certifikat.