Enter at least 2 characters to start the search.

Återlämng av radioaktivt preparat XM19FG

Produktbild av: XM19FG

Snabbval

Välj från de föreslagna alternativen
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

eller

Individuell konfigurering

Fortsätt välja från alla tillgängliga alternativ

Kostnad för återlämning av avklingad
strålkälla. För Cs137 / Co60 (om den
lev. av Endress+Hauser, Maulburg).
Nominell aktivitet + strålkällans
serienummer se befintligt certifikat.