pH-mätkabel CPK 2

Produktbild av: CPK2

Försedd med 3 elektrod kontaker och
kontakt för potentialutjämningsstift
Dubbel skärm; PVC mantel; 12mm
Temperatur område -25...+85°C

Dokumentation / manualer / programvara

Tillbehör / reservdelar

Nr
Order code
Specification