Processsäkerhet inom kemisk industri

Uppfyll säkerhetskraven för er kemiska process med tillförlitliga mättekniska lösningar

När det gäller kemikalieindustrin är processäkerheten avgörande, eftersom farliga kemikalier utgör en potentiell risk för människor, miljö och växt. Samtidigt som man hanterar dessa utmaningar strävar kemiska tillverkare efter att producera produkter av hög kvalitet som uppfyller kundens specifikationer. För att uppnå detta är hög processeffektivitet, låg energiförbrukning och en state-of-the-art processsäkerhetshantering avgörande. "

Tillförlitliga data genom hela den kemiska processen

För att övervinna dessa utmaningar och möta kundens krav, behöver du mätutrustning och lösningar som möjliggör styrning och drift av komplexa processer som extraktion, reaktion, separation eller filtrering. Med vårt omfattande utbud kan ni uppnå era mål genom att förbättra anläggningens tillgänglighet och säkerhet.

 • Det bredaste säkerhetsmätningsutbudet som utformats och som uppfyller standarderna för riskklassade områden: till exempel ATEX, FM, TIIS

 • Smarta givare med funktionssäkerhet som uppfyller kraven i IEC61508, upp till SIL 3 för dokumenterade provmetoder

 • Säkerhetsexpertis via vårt globala nätverk

 • Seminarier och utbildningar om säkerhet och standarder (t.ex. ATEX, SIL, WHG) höjer personalens kompetens

Gör dina kemiska processer säkrare

Klicka för att bläddra mellan processkartorna och få veta mer om hur vi hanterar kritiska parametrar.

Bilder av processen i den kemiska batch-reaktorn ©Endress+Hauser

Säkrare flödesmätning av batch-reaktorn med egensäker enhet med dubbel anslutning.

Bilder av processen vid kemisk destillering ©Endress+Hauser

Transparent mätning av destilleringsprocessen för att framställa tillförlitliga uppgifter som ammoniaknivåer.

Bilder av processen vid förvaring av kemikalier ©Endress+Hauser

Hantera flera mätpunkter med en och samma temperaturutrustning med MultiSens Flex TMS01 och TMS02 (uppfyller kraven i tryckbestämmelser som PED och ASME VIII).

Säkert och effektivt

Enhet med dubbel anslutning i applikationen och som drivs med strömförsörjningsslinga

Noggranna kvalitetsmätningar för rena kemikalier

Transparent mätning av kritiska processparametrar som hjälper dig ta fram en ren produkt för dina kunders behov. Detta garanterar även en säker kemisk process och miljö. Utrusta batch-reaktorn med våra enheter med dubbla anslutningar för flöde och nivå. Detta ger noggranna mätningar, minskade kabelkostnader och en utökad arbetsyta på kabeltrågen.

 • Bättre säkerhet tack vare egensäker utgång

 • Omfattande Ex ia-koncept som godkänts världen över

 • Undvik driftstopp i anläggningen med hjälp av support som tar snabba beslut om fel uppstår (i enlighet med NE 107)

 • Förenklad provmetod med Heartbeat Technology

Kärl för kemisk destillering, ammoniak

Kontinuerlig detektion av ammoniaknivåerna i separatorn

. Förångning av flytande kemikalier som ammoniak eller alkohol i vattnet innebär risker vid uppvärmningen av kärlet. Det är viktigt att hela tiden hålla rätt nivå. Nivåstyrning kräver mycket sofistikerad och noggrann instrumentering och teknik. Den innovativa Levelflex FMP54 erbjuder gasfaskompensering – den perfekta lösningen för noggrann nivåmätning i gasapplikationer med hög densitet.

 • HistoROM-datahantering för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik

 • Tids- och kostnadsbesparingar tack vare enkel proof testing enligt SIL/WHG

 • Säker process tack vare dubbel keramisk koppling och gastät genommatning

 • Realtidsdata/diagnostik tack vare HART-protokollet

Tankar för förvarning av kemikalier, ammoniak

Applikationer

Ammoniak blir giftig om den förvaras i rumstemperatur. Den bör därför förvaras i flytande form med en temperatur på-33 °C (-27.4 F). Det är viktigt att mäta vätsketemperaturen och tankväggstemperaturen för att säkerställa att inga ”värmepunkter” uppstår. Det krävs ett väldigt stabilt system eftersom det inte går att komma åt den fyllda tanken. Vi erbjuder dig mycket stabila givare med StrongSens-tekniken i kombination med MultiSens TMS01.

 • Förbättrad säkerhet tack vara heltäckande tilldelning av tanken (upp till sträckor på 100 m) via en och samma processanslutning

 • Minskade underhållskostnader tack vare givare som räcker längre

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

"Processsäkerhet i kemisk industri är av största vikt när man försöker skydda människors liv, miljön och varumärkets rykte. Med tanke på av hur de de farliga kemikalierna bearbetas, bär den kemiska industrin ett stort ansvar. Våra Endress+ Hauser-experter hjälper dig att uppfylla detta ansvar genom att visa hur våra instrument och lösningar kan öka processäkerheten och effektiviteten. "

 • Upp till 40 %

  färre driftstopp tack vare HistoROM-datahantering för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik.

 • Jobbet går 50 %

  snabbare tack vare enkel proof testing enligt SIL/WHG.

 • Upp till 30 %

  av mätpunkterna kan omfattas av en och samma temperaturutrustning med MultiSens Flex TMS01 och TMS02 (uppfyller kraven i internationella tryckbestämmelser som PED och ASME VIII).