Enter at least 2 characters to start the search.

Processäkerhet inom kemibranschen – stor tillgänglighet

Bibehåll produktiviteten och effektiviteten med processäkerhet som uppfyller kraven och som drivs av pålitliga mätningar

Processäkerhet inom kemibranschen är livsviktigt, speciellt när man jobbar med material som är farliga för människor, miljön och infrastrukturen. Att upprätthålla säkerhetskraven och samtidigt säkerställa konsekvent produktion, hög produktivitet och kostnadseffektivitet, är den största utmaningen dagens kemitillverkare står inför.

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hausers utbud av teknik för säkerhetsåtgärder, som uppfyller alla aktuella säkerhetsstandarder, omfattar de kritiska parametrarna som finns inom komplexa kemiska processer så som extraktion, reaktion, separation och filtrering, för att säkerställa maximal processkontroll med bibehållen tillgänglighet och säkerhet på anläggningen.

 • Det bredaste säkerhetsmätningsutbudet som skapats enligt säker utformning och som uppfyller standarderna för riskklassade områden: till exempel ATEX, FM, TIIS

 • Smarta givare med funktionssäkerhet som uppfyller kraven i IEC61508, upp till SIL 3 för dokumenterade provmetoder

 • Ett stödnätverk av säkerhetsexpertis över hela världen

 • Seminarier i säkerhet och standarder (t.ex. ATEX. SIL, WHG) och utbildning för anläggningspersonal

Applications

Noggranna mätningar för rena produktbatcher

Konsekvent produktkvalitet och produktrenhet kräver pålitlig, transparent och noggrann mätning av kritiska processparametrar, liksom att säkerställa en säker och effektiv produktionsprocess.

Noggranna mätningar för rena produktbatcher
Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser utrustar din batch-reaktor med tvåtrådsenheter för flöde och nivå, vilka säkerställer den nödvändiga mätnoggrannheten samtidigt som det möjliggör kostnadsbesparingar för kablar, och ger mer plats i kabelkanalerna:

 • Öka säkerheten tack vare egensäker utgång

 • Förbättra skyddet med det omfattande Ex ia-konceptet med godkännande i hela världen

 • Undvik nedstängningar av anläggningen med snabb beslutshjälp vid fel (enligt NE 107)

 • Förenkla proof test-procedurer med Heartbeat Technology

Detektering av ammoniaknivån i separatorn

Ångbildning av flytande kemikalier som ammoniak eller alkohol från vatten skapar risker vid uppvärmning av kärlet. Att upprätthålla de lämpliga nivåerna är kritiskt, men att kontrollera dessa nivåer kräver mycket sofistikerad och noggrann instrumentering och tekniker.

Detektering av ammoniaknivån i separatorn
Vår fackkunskap inom branschen

Den innovativa Endress+Hauser Levelflex FMP54 erbjuder gasfaskompensering, en fulländad lösning för exakt nivåmätning i applikationer med högdensitetsgas:

 • Påskynda driftsättning, underhåll och diagnostik med HistoROM datahanteringskoncept

 • Spara körtid och kostnader med ett enkelt proof test-koncept enligt SIL/WHG

 • Förbättra processäkerheten med dubbla keramiska kopplingar och gastät genommatning

 • Utnyttja realtidsdata och diagnostikmöjligheter med HART-protokollet

Detektering av ammoniaktemperaturen i förvaringstanken

Ammoniak blir giftig i rumstemperatur, vilket förklarar varför det är bäst att förvara den i sin flytande form i -33 °C (-27,4 F). Det är nödvändigt att mäta temperaturen av både vätskan och tankväggarna för att undvika värmepunkter, och eftersom det är svårt att komma åt den fyllda tanken krävs det en mycket robust och noggrann sensorteknologi.

Detektering av ammoniaktemperaturen i förvaringstanken
Vår fackkunskap inom branschen

Genom att kombinera Endress+Hauser StrongSens-teknik med vår MultiSens TMS01 får du optimal övervakning för säker förvaring av flytande ammoniak:

 • Öka säkerheten med komplett tanköversikt (upp till 100 m lång) via en enda processanslutning

 • Minska underhållskostnaderna med sensorer som håller länge

Gör dina kemiska processer säkrare

Klicka dig igenom dessa processkartläggningar och se hur vi hanterar dina kritiska parametrar.

Bilder av processen i den kemiska batch-reaktorn ©Endress+Hauser

Säkrare flödesmätning av batch-reaktorn med egensäker enhet med dubbel anslutning.

Bilder av processen vid kemisk destillering ©Endress+Hauser

Transparent mätning av destilleringsprocessen för att framställa tillförlitliga uppgifter som ammoniaknivåer.

Bilder av processen vid förvaring av kemikalier ©Endress+Hauser

Hantera flera mätpunkter med en och samma temperaturutrustning med MultiSens Flex TMS01 och TMS02 (uppfyller kraven i tryckbestämmelser som PED och ASME VIII).

Fördelar

En säker kemisk process och miljö är det allra viktigaste i vårt samhälle. Därför är det viktigt personalen på dessa anläggningar ser till att deras processer är både säkra och skonsamma mot miljön. Och för att kunna göra detta behövs en partner man kan lita på. Vi erbjuder support för personal på kemiska anläggningar, samt tekniker och chefer, genom att svara på frågor om våra instrument och lösningar som hjälper dem att göra processerna säkrare och effektivare.

 • Upp till 40 %

  färre driftstopp tack vare HistoROM-datahantering för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik.

 • 50 %

  snabbare tack vare enkel proof testing enligt SIL/WHG.

 • Upp till 30 %

  av mätpunkterna kan omfattas av en och samma temperaturutrustning med MultiSens Flex TMS01 och TMS02 (uppfyller kraven i internationella tryckbestämmelser som PED och ASME VIII).

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Titta igenom vårt sortiment!

Relaterade berättelser

Andra branscher