Heartbeat Technology

Tar pulsen på din mätning

Vill du öka fabrikens tillgänglighet och minska kostnaderna? Heartbeat Technology garanterar permanent diagnostik och verifiering utan processavbrott. Du garanteras kostnadseffektiv och säker drift under hela livscykeln. Det finns ett brett utbud Endress+Hauser-enheter med Heartbeat Technology, som kombinerar funktioner för diagnostik, verifiering och övervakning för processoptimering.

Heartbeat Technology för flödes-, nivå-, analys- och temperaturenheter

Heartbeat Technology – diagnostik, verifiering, övervakning ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Heartbeat-diagnostik

    Standardiserade diagnostikmeddelanden med tydliga instruktioner underlättar effektivt och statusorienterat underhåll. Permanent självdiagnostik av instrumentet möjliggör säker drift av anläggningen, med utökade verifieringscykler.

  • Heartbeat-verifiering

    En guidad verifieringsmetod utan processavbrott uppnår dokumenterade resultat. Det automatiskt genererade verifieringsprotokollet stödjer de bevis som krävs för lagar, förordningar och standard.

  • Heartbeat-övervakning

    Trendigenkänning för förebyggande underhåll är lätt att uppnå med medföljande instrument- och processdata. Med en kombination av enhets- och processparametrar kan du analysera målinriktad processoptimering.

Instrument med Heartbeat Technology kan utöka testcyklerna betydligt och lämna standardiserade diagnostikmeddelanden för ekonomiskt underhåll. Verifieringen sker direkt vid mätpunkten utan processavbrott, för att minska verifieringsarbetet. Övervakning av data underlättar förebyggande underhåll för vidare optimering av processen. Heartbeat Technology ger enklare och bättre kontroll över era mätpunkter.