Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Ångövervakning lönar sig redan inom två år

ArcelorMittal Zenica reducerar sina energikostnader systematiskt

Från manuell beräkning till automatiserad mätning: nyckelfärdig ångövervakningslösning möjliggör systematisk reducering av energikostnader.

Att identifiera transportförluster är en viktig uppgift för energiansvariga. ©ArcelorMittal Zenica

Att identifiera förluster är en viktig utmaning för energiansvariga vars ansvar är att generera ånga som används i processen och för uppvärmning.

Resultatet

 • Noggrann, konsoliderad data över ångans utflöde, transport och förbrukning

 • Kontrollerad ångförbrukning via precis mätning av varje förbrukare

 • Mått på transporteffektivitet och allokerade förluster i ångledningsnätet

 • Anpassade rapporter för granskning

ArcelorMittal Zenica management is now able to make the right decisions to reduce energy costs.

With the solution and services provided, ArcelorMittal Zenica management is now able to make the right decisions to reduce energy costs.

Emir Krgo, Head of production sector
Energy Plant Department, ArcelorMittal Zenica, Bosnia and Herzegovina

Utmaningen

Trots att ångförbrukningen är mycket viktig för företagets lönsamhet beräknades förbrukningen för de olika interna kunderna endast enligt empiriska standarder. För att kunna realisera effektivitetsvinster var de energiansvariga tvungna att:

 • Övervaka produktionen och förbrukningen av ånga i realtid

 • Ha relevanta data tillgängliga centralt

Vår lösning

Vi byggde in en nyckelfärdig ångövervakningslösning i företagets befintliga energiövervakningssystem. Lösningen innefattar:

 • Instrumentering och ångdator

 • Datainsamling och visualisering

 • Mekanisk installation

Vi utförde även alla tillhörande tjänster som behövdes.

Lösningens komponenter

 • Instrumentering: 39 ångmätningssystem (Prowirl 72F vortexmätare + TR15 temperaturgivare + Cerabar PMP51 trycktransmitter med hävert- och avstängningsventiler)

 • Ångdator:EngyCal RS33 inklusive skåp, kablar och nödvändiga systemkomponenter

 • Datainsamling och visualisering: P View-programvara, OPC-server och arbetsdator. Mekanisk installation: flänsar och reducerrör, isolering