Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Optimering av förtjockare för att minska produktionskostnaderna

Integrerad övervakning online ökar koncentratorns kapacitet

Enkel övervakning av data från alla kritiska mätpunkter på en koncentrator hjälper dig att öka anläggningens tillgänglighet, processäkerhet och energibesparing.

Förtjockare i gruvprocessen. ©Endress+Hauser

Omedelbara fördelar

 • Underflödets densitet ökade från 55 % till 60–66 %

 • Bättre vattenanvändning

 • Minskad (mängd) cyanid till lakrester

 • CTD torrlagda ytornas vinklar ökade från noll till ~2

 • Markant ökad lagringskapacitet för lakrester

Din utmaning

I förtjockarprocessen finns många kritiska KPI:er som visar hur processen körs – samtliga måste mätas noggrant och tillförlitligt. Hydraultryck, bäddens höjd och bäddmassa är några av de kritiska mätpunkterna, liksom underflödets densitet, underflödets hastighet, klarhet på överfyllnaden och matningshastigheten för de torra substanserna. Utmaningen för kunden är att ha övervakning och kontroll av all denna data för att få en effektiv förtjockningsprocess.

Vår lösning

För bästa resultat i förtjockningsprocessen erbjuder Endress+Hauser ett integrerat paket som optimerar koncentratorns kapacitet. Den rekommenderade kombinationen av de huvudsakliga instrumenten (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D och Oxymax COS51D) gör hela skillnaden. En heltäckande serviceportfölj bidrar också till att stödja dig lokalt för att säkerställa tillgängligheten i din anläggning.

Instrumentering för nivå, tryck och flöde

 • Prosonic T FMU30 ultraljudsnivågivare mäter och styr höjden på skrapan

 • Cerabar M övervakar skrapans vridmoment

 • Promass F 200 eller Dosimass coriolis flödesmätare doserar flockningsmedel i förhållande till bäddmassa

 • Cerabar M PMC51 med infällbar rengöringsarmatur övervakar bäddmassa

 • Promag 55S och Gammapilot M mäter underflödet, slurrydensitet och koncentration av fasta partiklar

Instrumentering för analys

 • Liquiline transmitter CM42 (2-tråds med 2 givaringångar) eller

 • Liquiline CM44x med upp till 8 givare (4 bäddnivåer+4 andra)

 • Turbimax CUS71D dränkbar ultraljudsbaserad nivågivare med rengöringsarmatur

 • Turbimax CUS51D hastighetsgivare för partikelsedimentering

 • Orbipac CPF81D pH-givare med CYA 112 nedsänkningsarmatur

 • Indumax CLS50D Konduktivitetsgivare för mätning av svavelsyra-koncentration

 • Oxymax COS51D för syrekoncentration i biologiska separationstankar

Applikationsdetaljer 1

Vridmoment och lyftkraft för skrapa: För hydrauliska skrapors drivenheter måste hydraultrycket mätas för att övervaka processproblem såsom otillräcklig pumphastighet för underströmmen eller blockerade utlopp. Detta leder antingen till driftstopp eller att skrapans lyftkraft minskar vridmomentet.

Bäddens höjd: Bäddens höjd pekas ofta ut och är den mest värdefulla parametern eftersom den rapporterar den sedimenterade bäddens position. Denna information analyseras och skickas tillbaka för att ändra börvärdet för matningen av flockningsmedel.

Applikationsdetaljer 2

Bäddmassa: Rapportering av mängden sedimenterade fasta partiklar inuti förtjockaren görs med en tryckgivare som känner av den stigande bäddmassan. Givaren är monterad i avloppstratten och kan styra underflödesslurryns pumphastighet för att uppnå en konstant bäddmassa. Ytan på alla givare som är i kontakt med slurryämnet måste tåla slipande partiklar och rengöras regelbundet på grund av att det blir allt mer kladdigt och klibbigt efter hand.

Applikationsdetaljer 3

Underflödesdensitet: För att kontrollera den slutgiltiga procenthalten fasta partiklar, monteras en icke-invasiv nukleonisk densitetsmätare längs underflödes avledningsrördragning. Underflödesdensiteten är viktig för att upprätthålla stabil drift och undvika blockering i förtjockarens utloppsflöde.

Underflödeshastighet: En volymetrisk in-line flödesmätare kan interagera med en densitetsmätare och flödesmätaren presenterar ett massflöde för torrsubstans av den totala slurrymängd som deponeras.

Applikationsdetaljer 4

Överfyllnadens klarhet: För kvalitetssäkring och slutgiltig bekräftelse av vattnets klarhet, övervakar en turbiditetsgivare överföringen av fasta partiklar.

Matningshastighet för torrsubstans: För att användas som frammatningssignal för kontrolloopen av flockningsmedlets doseringen, kan en nukleonisk densitetsmätare och inline-flödesmätare installeras. Detta förutser flockningsmedelsdoseringen baserat på vilken torrsubstansmatning som förväntas tränga in, och inte bara reagerar på vad som händer med bäddnivån och bäddmassan.