Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Sänk kostnaderna genom övervakning av silikat i matarvattnet

Kontinuerlig övervakning med CA71 SI-analysatorn

Högeffektiva ångturbiner i kraftverk utsätts för korrosion, erosion och problem med avlagringar. Flera faktorer bidrar till problemen med avlagringar. Vår kund behövde en effektiv kontroll av avlagringar från matarvattnet för att förhindra turbinskador.

Sänk kostnaderna genom tillförlitlig övervakning av silikat ©Endress+Hauser

Fördelar i korthet

  • Potentiella besparingar: kostnad för turbinbyte eller reparationer

  • Omedelbart: öka ångturbinernas effektivitet och kapacitet

  • Långvarigt: sänka totalkostnaderna för elproduktion

Utmaningen

Vår kund behövde minimera och få bättre kontroll på problemen med korrosion och avlagringar genom att hålla ett vakande öga på olika parametrar i matarvattnet inklusive silikatkoncentrationen. Även om silikat inte är en källa till korrosion kan det åstadkomma extremt hårda och täta avlagringar i pannan och turbinerna vilket minskar värmeöverföringen, samtidigt som risken ökar för mekaniska fel som t.ex. att turbinbladen slutar fungera som de ska. Det kan resultera i dyra reparationer eller byten av turbinen.

Silikat – en viktig parameter att övervaka

Därför är silikat en viktig kontrollparameter att övervaka. Löst silikat blir svagt joniserat och är svårt att upptäcka genom konduktivitetsmätning. Det krävs speciella silikatanalysatorer för att uppnå noggranna mätningar. Silikat i kondensat kan vara ett tecken på indragningsproblem eller läckor i kondensatorn.