Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Integritetspolicy

Endress+Hauser Management AG

Endress+Hauser Management AG och dess dotterbolag (”Endress+Hauser”, ”vi” eller ”oss”) lägger stor vikt vid skydd av dina personuppgifter. Därför bedriver vi vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och datasekretess.

1. Omfattning

Denna integritetspolicy informerar om vilka data som vi samlar in, lagrar, sprider och använder om besökare på Endress+Hausers webbplatser.

Genom att besöka våra webbplatser samtycker du till den gällande policyn, annars måste du avstå från att använda våra webbplatser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy och kommer att meddela sådana förändringar på denna webbplats. Återvänd till webbplatsen regelbundet för att ta reda på policyns status.

Utöver denna policy kan Endress+Hauser föreskriva lokala intregritetpolicyer som i förekommande fall kan hittas under menyalternativet ”Juridisk information/allmänna villkor” längst ner på sidan. Alla översättningar av denna policy finns på samma plats. Sådana lokala policyer går före denna policy i händelse av konflikt.

2. Insamlade data

Personliga data såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan identifierande information kommer endast att samlas in av oss om du tillhandahåller oss sådana data frivilligt (t.ex. genom registrering, undersökning) eller om du har samtyckt till det eller om gällande lagar om skydd av personuppgifter tillåter oss att göra så. Därför kan du besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter förutsatt att användningen av webbplatsen inte kräver registrering.

Vi förbehåller oss rätten att anonymisera data som du angivit för att lagra den i aggregerat format och att kombinera den med andra data för att skapa anonym statistik (t.ex. antal besökare).

3. Datasäkerhet

Endress+Hauser kommer att vidta lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina lagrade personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning, avslöjande, förlust eller förstöring. För att säkerställa sekretessen för dessa data använder vi moderna IT-säkerhetssystem med den senaste tekniken.

Observera att dina data kan förloras eller nås av obehöriga vid överföring via internet eller e-post. Vi kan inte ta ansvar för och frånskriver oss särskilt ansvaret för säkerheten kring din data vid överföring. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att datorn som du använder är ordentligt skyddad mot skadlig programvara och liknande. Om du inte kan säkerställa detta ber vi dig att använda andra kommunikationssätt.

4. Användning och redigering av data

Endress+Hauser samlar in och använder dina personuppgifter i första hand för att uppfylla dina önskemål, såsom att svara på dina frågor, behandla dina ordrar, förberedelser, förhandling, genomförande och slutförande av dina avtal och att ge dig tillgång till viss information.

Vi har också rätt att använda dina personuppgifter framförallt av rättsliga skäl, på uppmaning av myndigheter, för att upprätta eller skydda ett juridiskt anspråk, för att försvara oss mot ett juridiskt anspråk, för testning och granskning av driften, i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av verksamheten eller för att förhindra missbruk eller annan olaglig verksamhet.

För att upprätthålla kundrelationer kan det vara nödvändigt att lagra och bearbeta dina personuppgifter, för att bättre kunna uppfylla dina behov eller förbättra våra produkter och tjänster. Dessutom kan vi eller en tredje part för vår räkning använda personlig data för att informera dig om Endress+Hausers produkter och tjänster, som vi tror kan intressera dig, eller för att genomföra online-undersökningar.

5. Spridning av data

Utöver vad som anges i denna policy, kommer dina personuppgifter inte att säljas, överföras eller på annat sätt spridas till tredje part.

I den mån det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 4, vidarebefordrar vi dina personuppgifter till dotterbolag i Endress+Hauser-koncernen eller till tredje man på uppdrag av oss. I synnerhet kan dina personliga data ses av externa företag och representanter som på vårt uppdrag arbetar för att utföra affärstransaktioner. Alla dessa företag och representanter är skyldiga att upprätthålla strikt sekretess.

Det kan hända att vissa personliga data lagras eller behandlas på datorer som befinner sig på en plats med annan lagstiftning om datasekretess än den som gäller i ditt land. Därför tillämpar vi de högsta sekretessstandarder i de länder där vi bedriver verksamhet, som grund för våra åtgärder kring dataskydd.

6. Cookies

När du besöker våra webbplatser samlas data automatiskt in av en eller flera små filer – så kallade cookies – som skickas till din dator och sparas automatiskt. Den insamlade datan kan inte förknippas med en specifik person. Dessa data innefattar i synnerhet vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamn för tidigare besökta webbsidor, antal besök till våra webbplatser, besökta webbplatser eller det genomsnittliga besöket.

Vi använder cookies för att samla in användarrelaterade data under besöket på våra webbplatser eller under flera besök (session management), för att lagra information om användarna av våra webbplatser utifrån deras användarpreferenser, för att i framtiden kunna visa dem relevant innehåll (personalisering) eller för att spåra användarnas beteende på internet (tracking).

För att lagra nödvändig information om preferenser och data under ett besök på webbplatsen (session management och personalisering) använder vi förstaparts-cookies. Det innebär att dessa cookies tillhör den domän som visas i adressfältet i webbläsaren. För att hålla reda på användartrender och mönster (tracking) använder vi cookies från tredje part vilket innebär att dessa cookies inte tillhör den domän som visas i webbläsarens adressfält.

Data som har samlats in på detta sätt använder vi för att kontinuerligt förbättra våra tjänster, för att utvärdera hur attraktiva våra webbplatser är och för att förbättra våra webbplatsers funktion och innehåll. Insamlade data från tredje parts cookies behandlas av tredje part på vårt uppdrag. Cookies från tredje part används uteslutande av av våra webbplatser och leverantören av webbstatistik och delas inte med tredje part.

De flesta webbläsare stöder cookies och tillåter att besökare blockerar dem. Du kan ställa in din webbläsare så att alla cookies blockeras eller så att du får ett meddelande när en cookie skickas. Vissa funktioner eller servicetjänster på våra webbplatser kommer dock inte att fungera korrekt eller överhuvudtaget utan cookies.

7. Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser täcks inte av denna policy. Även om vi eftersträvar att endast länka till webbplatser som håller samma höga sekretespolicy som Endress+Hauser, är vi inte ansvariga för integritetspolicy eller innehåll på andra webbplatser.

8. Rätt till information och kontakt

På din begäran kommer Endress+Hauser att informera dig skriftligt inom rimlig tid och enligt gällande lag om och vilka personuppgifter som finns sparade om dig i våra system. Om det trots våra ansträngningar att upprätthålla korrekt och aktuella data skulle sparas felaktiga data i våra system kommer vi att rätta till dem på din begäran. Som registrerad användare har du möjlighet att se, ändra eller radera personliga data som du tillhandahållit.

För frågor om dina personuppgifter, för begäran om information samt för förslag och klagomål kan du kontakta den juridiska avdelningen hos Endress+Hauser Management AG. Endress+Hauser kommer att svara på alla relevanta förfrågningar om information liksom alla relevanta förfrågningar om att korrigera, komplettera eller ta bort personuppgifter.

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
info@se.endress.com www.se.endress.com

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng