Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

SICK och Endress+Hauser tar sig an processautomation med gemensamma krafter

Företag undertecknar samförståndsavtal om strategiskt partnerskap

Publiceringsdatum: 27.10.2023

Tyska tillverkarna av sensorer, SICK, och specialisterna inom mätteknik och automationslösningar, schweiziska Endress + Hauser, vill intensifiera samarbetet. Båda företagen har som målsättning att ingå ett strategisk partnerskap inom affärssegmentet processautomation på SICK, och har tecknat en gemensam samförståndsavtal.

Genom förenade krafter strävar båda företagen mot målet att ytterligare förbättra stödet till kunderna inom områden som energi- och resurseffektivisering och i arbetet för att skydda klimat och miljö.

Målet för partnerskapet är att utvidga Endress+Hausers produktsortiment med processanalys, och mätningsteknik av gasflöden från SICK. De två företagen avser att etablera ett samriskföretag för tillverkning och vidareutveckling av processtekniken från SICK. Sälj- och underhållsavdelningen inom affärssegmentet processautomation på SICK kommer att bli en del av Endress+Hausers globala nätverk.

Affärssegmentet sysselsätter för närvarande fler än 1 400 anställda i 28 länder och genererar mer än 350 miljoner euro i årlig försäljning.

Kompletterar varandra inom processautomation

Processtekniken som de båda företagen erbjuder kompletterar varandra. Processanalys och mätningsteknik av gasflöden från SICK – till exempel för övervakning av rengöringsprocesser för rökgas eller för mätningar av gasflöden – används i synnerhet inom anläggningar för avfallsförbränning, kraftstationer, stål- och cementtillverkningsanläggningar, inom olje- och gastillverkningsindustrin och inom den marina sektorn.

De båda företagen har tidigare arbetat tillsammans i fristående beställningsarbeten på projekt- och kundbasis.

Såväl aktieägarfamiljerna som de beslutsfattande instanserna inom SICK och Endress+Hauser backar upp det planerade strategiska partnerskapet. Genom att utgå från samförståndsavtalet arbetar experter från de båda företagen minutiöst för att bestämma hur samarbetet bäst kan åstadkommas och förverkligas. Avtalet förväntas att ratificeras innan slutet av första kvartalet 2024, medan avslutet på transaktionen planeras till mitten av nästa år.

Parterna ser delade möjligheter och ömsesidiga fördelar

”Vårt strategiska partnerskap handlar om ömsesidiga fördelar på många nivåer. Vi vill fördubbla våra möjligheter genom att slå ihop våra styrkor. Eftersom SICK och Endress+Hauser redan är framgångsrika företag på var sina håll agerar vi utifrån en styrkeposition”, förklarade Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

”Vi är övertygade om att vi kommer bli än mer framgångsrika tillsammans. Och genom att samarbeta kan vi ge ännu bättre stöd åt våra kunder och följa dem i omvandlingsarbetet mot en hållbarare processindustri”, förtydligade han ytterligare.

Mats Gökstorp, styrelseordförande på SICK: ”Genom detta strategiska partnerskap kommer Endress+Hauser och SICK att bryta ny mark. Drivkraften till detta åtagande är processautomationens dynamiska marknadsmiljö, som drivs framåt av det progressiva arbetet med utfasningen av kol inom industrin. Genom att samarbeta kan vi dra nytta av dessa enastående möjligheter, samtidigt som vi utvecklar de bästa lösningarna för och med våra kunder.”

”Tidigare års mångtaliga samarbeten, likheter i företagskulturerna hos våra familjeägda företag, samt vår gemensamma patos för tekniken och människan är viktiga motivationsfaktorer. Framgångsrika samarbetsprojekt tillsammans med Endress+Hauser förr om åren visar att vi kan arbeta mycket bra tillsammans”, konstaterade han.

SICK är en av de världsledande leverantörerna av lösningar för sensorbaserade applikationer inom den industriella sektorn. Med fler än 50 dotterbolag och aktieinvesteringar samt flertalet agenturer upprätthåller SICK en global närvaro.

SICK har nära 12 000 medarbetare världen över, och genererade en omsättning på omkring 2,2 miljarder euro under räkenskapsåret 2022. Kärnverksamheten inom fabrik- och logistikautomationen, som står för mer än 80 % av försäljningen, kommer att förbli opåverkad av det strategiska partnerskapet.

Ladda ner

    EH_strategic_partnership_27-10-2023.zip

Presslista

Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt