Endress+Hauser vinner Hermes Award

Hannovermässan prisar världens första självkalibrerande temperaturgivare: iTHERM TrustSens

Endress+Hauser har utsetts till vinnare av Hannovermässans prestigefyllda teknologiutmärkelse Hermes Award för iTHERM TrustSens, världens första självkalibrerande temperaturgivare för industriella applikationer.

Den kompakta temperaturgivaren iTHERM TrustSens är särskilt konstruerad för hygieniska och aseptiska applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Med automatiserad och fullt spårbar självkalibrering under produktionen eliminerar givaren risken för oupptäckta avvikelser, vilket innebär maximal produktsäkerhet och processeffektivitet. Integrerad Heartbeat Technology möjliggör dessutom kontinuerlig diagnostik och verifiering av enheterna utan processavbrott.

Utvecklarna använde ett fysiskt fenomen

iTHERM TrustSens grundar sig på en integrerad referensgivare. Utvecklarna utnyttjade den fysiska principen för den så kallade curiepunkten, där de magnetiska egenskaperna hos ett material ändras radikalt vid en viss temperaturpunkt. Den här punkten bestäms för referensgivaren. Så fort temperaturen faller under detta värde, till exempel efter en ångsterilisering, kalibrerar primärgivaren mot referensgivaren. Eftersom curiepunkten är konstant ger referensgivaren ett stabilt jämförelsevärde.

På så sätt kalibrerar givaren sig själv varje gång som systemet rengörs eller steriliseras, vilket är vanligt inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Mervärdet för kunderna är enormt. Stora system innehåller ofta flera hundra temperaturgivare som måste kalibreras flera gånger per år. Hittills har det krävt att man stoppar processen och tar bort instrumenten. iTHERM TrustSens eliminerar det behovet.

Sensorteknologi för IIoT

”Den prisbelönta produkten är ett mycket stort bidrag till genomförandet av det så kallade Industrial Internet of Things inom processindustrin”, säger Jockeyn Köckler, VD för Deutsche Messe, som anordnar Hannovermässan. Utmärkelsen delades ut vid invigningen av Hannovermässan 2018 bland många gäster, bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hermes Award är en av världens mest respekterade teknologiutmärkelser, och uppmärksammar produkter och processer som kännetecknas av innovation, effektivitet och applikationsfördelar.

iTHERM TrustSens kommer att visas upp på Hannovermässan 2018 (23–27 April 2018) i Endress+Hausers monter (hall 11, monter C43).

Se vår video om iTHERM TrustSens teknologi på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zKxuQNABWQI

Utformad för livsmedels- och läkemedelsindustrierna: Endress+Hausers iTHERM TrustSens. ©Endress+Hauser

Branschspecialister: Endress+Hausers iTHERM TrustSens är särskilt utformad för livsmedels- och läkemedelsindustrierna.

Prisbelönt: Endress+Hauser iTHERM TrustSens, världens första självkalibrerande temperaturgivare. ©Endress+Hauser

Prisbelönt: Endress+Hauser iTHERM TrustSens, världens första självkalibrerande temperaturgivare.

Kontakt