Endress+Hauser växer så det knakar

Koncernen ökade sin försäljning, sina intäkter och antalet anställda under 2018

Endress+Hausers verksamhet har utvecklats positivt i alla regioner och branscher under 2018. Koncernen som är en av världens ledande leverantörer för process- och laboratorieinstrumentering, automationslösningar och -tjänster, rapporterar nya rekord i nettoförsäljning, intäkter och antalet anställda.

Enligt preliminära siffror ökade Endress+Hausers nettoförsäljning med mer än 9 % till 2,4 miljarder euro under 2018. Valutakurseffekter förhindrar ännu bättre resultat. ”I lokala valutor växte verksamheten med 13 %”, berättar finansdirektör Luc Schultheiss. Det familjeägda företaget skapade framförallt nya jobb inom produktion, forskning och utveckling och servicetjänster. I slutet av 2018 hade Endress+Hauser 13 928 medarbetare över hela världen, vilket var 629 fler än året innan.

”Den starka utvecklingen inom försäljning visar på att vi har behållit vår position på marknaden”, förklarar VD:n Matthias Altendorf. Tillväxten har drivits av innovationer inom alla områden. ”Vi har försett våra kunder med över femtio nya produkter, lösningar och tjänster. Vi har även kunnat bryta ny mark med vår digitaliseringsstrategi, både vad gäller mätparametrar och analys av kvalitetsrelevanta parametrar”, fortsätter koncernens VD.

En bra start på det nya året

Endress+Hauser väntar sig en något lugnare marknadsdynamik för kommande år. Koncernen förutspår en tillväxt i det mellersta ensiffriga intervallet, med intäkter som ligger kvar på en stadig nivå. ”Året har börjat bra hittills”, berättar Luc Schultheiss. Förutsatt att verksamheten kan fortsätta på samma spår hoppas koncernen kunna skapa flera hundra nya jobb världen över.

Endress+Hauser kommer att presentera sin reviderade årsredovisning för 2018, den 14 maj 2019 i Basel, Schweiz.

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Luc Schultheiss, finansdirektör för Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, finansdirektör för Endress+Hauser-koncernen.

Endress+Hauser-koncernens huvudsäte i schweiziska Reinach. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-koncernens huvudsäte i schweiziska Reinach.

Kontakt