Purac väljer Endress+Hauser för leverans av instrumentering till Henriksdals reningsverk

Henriksdals ARV är ett av världens största reningsverk med membranteknologi (MBR)

För den biologiska reningen har Purac, som bland annat designar och bygger VA-anläggningar, valt att ge Endress+Hauser förtroendet för den kompletta leveransen av instrumenteringen.

Henriksdals ARV är ett av världens största reningsverk med membranteknologi (MBR). För den biologiska reningen har Purac, som bland annat designar och bygger VA-anläggningar, valt att ge Endress+Hauser förtroendet för den kompletta leveransen av instrumenteringen. Förutom leverans av basparametrar som flöde, tryck, nivå, temperatur kommer anläggningen utrustas med de modernaste analysatorerna för mätning av ammonium (NH4-N) och fosfat (PO4-P). Därtill tillkommer komplett leverans av pH, löst syre, nitrat och suspmätning.