Enter at least 2 characters to start the search.

Din säkerhet är vårt uppdrag

Vårt expertkunnande säkerställer maximal driftsäkerhet

Vårt expertkunnande säkerställer maximal säkerhet och maximalt utnyttjande av ditt system. Vi har flera årtiondens erfarenhet och omfattande kunskaper. Vår expertkunskap grundas på certifierade säkerhetstekniker och hanteringssystem samt långvariga partnerskap med internationella test-, certifierings- och standardiseringsorgan. Med detta som grund har vi installerat över 10 miljoner instrument i säkerhetstillämpningar.

Över 250 certifierade produktlinjer

Servicetekniker som gör en insitu-verifikation (in-situ, on-site, onsite) ©Endress+Hauser

Det mest omfattande sortimentet av instrument för riskfyllda områden. Många av instrumenten har utvecklats med den senaste tekniken enligt IEC 61508 SIL 2 och med homogen redundans upp till SIL 3 i säkerhetsinstrumenterade system.

Samtidigt underlättar det med enhetliga drift- och säkerhetskoncept eftersom det ökar driftsäkerheten vid hantering.

Vägledande inom säkerhetsrelaterad konstruktion

Maximal säkerhet och pålitlighet under drift säkerställs genom konsekvent uppfyllande av riktlinjer och standarder och användarspecifika krav (t.ex. NAMUR).

Samtidigt är innovationer som den första Coriolis-massflödesmätaren, som integrerar pålitlig tvåtrådsteknik, viktiga milstolpar på vägen mot säker systemdrift.

Trendsättande, säkerhetsrelaterade testkoncept

Detta innefattar t.ex. FieldCheck för systematisk testning av säkerhetsinstrumenterade flödessystem som inte kräver någon demontering, eller Liquiphant Fail Safe som övervakningssystem.

Tjänster och lösningar för ökad säkerhet

  • Omfattande rådgivning och hjälpverktyg

  • Stort utbud av seminarier och informationsevenemang

  • Utformning av säkerhetskretsar (Ex och SIL)

  • Dokumenterad funktionstestning och säkerhetsutrustning

  • Komplett lösning för skydd mot överfyllning