Endress+Hauser presenterar framtidens 2-trådskoncept.

De senaste decennierna har 2-trådsteknologin revolutionerat inom många av de tillgängliga mätteknikerna och det finns bra anledning till detta eftersom 2-trådsteknik ger många fördelar jämfört med 4-trådiga instrument. Bland annat innebär 2-trådsinstrumentet högre säkerhet, en enkel och kostnadseffektiv integration och installation.

Fördelar

  • Världens första standardiserade 2-trådskoncept för flöde och nivå ökar säkerheten, pålitligheten och håller kostnaderna nere.

  • Med 2-tråds teknologi används färre reservdelar eftersom både huskomponeneter, elektronik och display är lika.

Fler fördelar

Alla instrument på Endress+Hauser håller hög säkerhet och det gäller även de senaste 2-tråds instrumenten inom flöde och nivå. De är utvecklade enligt ett Ex-koncept som minskar kostnaden och komplexiteten. De är alla ex-godkända enligt ATEX, IEC, NEPSI, FM, CSA, TIIS. Instrumentet har dessutom utvecklats enligt DIN EN / IEC 61508 och certifierat enligt SIL.

Enhetlighet ger enkelhet

Vi har lagt ner mycket arbete på att hitta en standard för 2-trådskoncept gällande flöde -och nivåinstrument. Eftersom inställningarna för programmering och drift, meny och tillgänglig information ser likadan ut på alla instrument känner användaren igen sig och det underlättar på så sätt hela kedjan kring instrumenten, från inköp till installation. Instrumenten är designade enligt NAMURS krav om utgångssignaler och felindikationer i display och vid digital kommunikation så att användaren kan förhindra och förebygga olyckor.

Även reservdelshanteringen blir smidigare eftersom flera givartyper har gemensamma komponenter

Endress+Hauser presenterar framtidens 2-trådskoncept. ©Endress+Hauser