Enter at least 2 characters to start the search.

Vad gör du för att förhindra att förrådstanken överfylls?

Vi erbjuder en oöverträffad lösning som täcker hela säkerhetskretsen

Förrådstankar innehåller ofta miljöfarliga vätskor. Om de inte övervakas korrekt kan allvarliga olyckor inträffa – exempelvis personskador. En så enkel sak som en defekt mätare kan orsaka problem om den inte larmar när vätskorna når en riskfylld nivå i tanken. Ångbildning från spill kan leda till explosioner och brand. Därför är överfyllningsskydd ett måste – men de kan vara kostsamma, besvärliga att implementera och svåra att underhålla.

Reducera driftsättningstider och underhållskostnader

Överfyllnadsskydd ©Endress+Hauser

Vår förkonfigurerade lösning minskar projektkostnaderna med upp till 20 % och sänker implementeringsriskerna genom ett standardförfarande med repeterbar konstruktion – testad och dokumenterad. I ett samarbete med Rockwell Automation har vi utvecklat en komplett och integrerad lösning som täcker hela säkerhetskretsen, från mätning och övervakning till felavhjälpande åtgärder. Instrumenten är förinbyggda, endast parametersättning krävs på plats, och lösningen är moduluppbyggd och kan byggas ut.

Bättre skalbarhet och högre lämplighet

 • Uppfyller industrins högsta krav och standarder, API 2350 och IEC 61511

 • Skalbarhet efter dina behov

 • Lämplig för manuell och automatiserad drift

 • Upp till SIL 3

 • Visning av detaljerade varnings- och larmmeddelanden på både textdisplay och manöverpanel

 • Möjlighet med FailSafe hög-varningar och hög/hög-larm

Bättre transparens och spårbarhet

 • Inbyggt automatiserat testförfarande (patentsökt)

 • Automatisk registrering av alla händelser för bättre transparens och spårbarhet

 • UPS för 30 minuters drift

 • Fritt val av tank förenklar larmtilldelning

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande