Ny teknik öppnar för nya möjligheter inom Coriolisflödesmätning

Nya flödesmätaren Promass Q erbjuder marknadens mest stabila och noggranna Coriolis-flödesmätning

Med nya flödesmätaren Promass Q har Endress+Hauser utvecklat marknadens mest noggranna Coriolis-mätare för att mäta massflöde, volymflöde och densitet. Givaren är perfekt lämpad för utmanande applikationer (t.ex. ”custody transfer”) tack vare sin höga prestanda. Med hjälp av en ny unik funktion som kallas ”Multi-Frequency Technology” passar den också utmärkt i applikationer där gasbubblor ofta påverkar mätningen negativt.

Gasbubblor i vätskan är inte längre ett problem

Med Promass Q har Endress+Hauser tagit fram en ny innovativ metod för att aktivt kompensera mätning av vätskor med innesluten gas på ett korrekt sätt. Denna realtidkompensation uppnås med hjälp av en revolutionerande och patenterad ny teknik inom Coriolis-flödesmätning som kallas "Multi-Frequency Technology" (MFT). Vid MFT blir rören inuti flödesmätaren satta i svängning samtidigt vid två olika resonansfrekvenser. När dessa rör tar emot samma vätska med samma mängd gasinblandning kommer de två resonansfrekvenserna att bete sig annorlunda.

Genom att analysera den unika resonansfrekvensen för de två lägena är det möjligt att aktivt kompensera för normala mätfel. Denna nya funktion kan betyda revolutionerande möjligheter inom t.ex. olika mejeriapplikationer (mottagande och leverans), eller produktion av glass, sirap, honung, ketchup men även schampo- och tvålproduktion.

Marknadens mest noggranna och robusta Coriolis-mätare

Allt kring Promass Q är designat och utvecklat för att uppnå marknadens mest noggranna densitetsmätning, även under skiftande process- och miljöförhållanden såsom varierande processdensiteter, viskositeter, temperaturer eller tryckförhållanden. Det gör att den passar utmärkt för ”custody transfer”-applikationer och andra mätningar där en ultranoggrann densitetsmätning är avgörande.

Promass Q erbjuder många fler unika fördelar såsom hög säkerhet och låga tryckfall genom sin unika design, samtidigt som den fortfarande är liten och kompakt.

Nya Promass Q erbjuder marknadens mest stabila och noggranna Coriolis-flödesmätning. ©Endress+Hauser
Med”Multi-Frequency Technology” passar Promass Q utmärkt i applikationer där gasbubblor påverkar mätningen negativt. ©Endress+Hauser