Minskad tid för engineering med hög datakvalitet

Med tillgång till uppdaterade och konsekventa produktdata kan du fatta rätt beslut

Vid engineering eller re-engineering av processapplikationer kan det gå åt mycket tid till att hitta rätt mätenhet. Endress+Hauser hjälper dig att minska tidsåtgången vid projektering med olika state-of-the-art-verktyg så att du kan hålla både tid och budget.

Fördelar

  • Kortare tid för detaljerad instrument-engineering

  • Öppet gränssnitt för integrering av data i kundernas system

  • Lägre felfrekvens tack vare elektroniskt datautbyte

  • Överför data för stycklista (BOM)

  • Smidig överlämning till nästa projektsteg

Engineering med full spårbarhet

Oavsett om du håller på med detaljerad engineering, skapar isometriska ritningar eller skriver en materiallista kan du lita på Endress+Hausers enhetsdata. Med våra webbverktyg kan du välja och dimensionera det bäst lämpade instrumentet och konfigurera den så att den passar just din applikation. En produktorderkod skapas och utifrån denna orderkod får du sedan tillgång till CAD-modeller och ritningar för enheten som du kan använda för planering och dokumentation.

Minska tidsåtgången för engineering med hög datakvalitet och state-of-the-art-verktyg. ©Endress+Hauser

Tillgång till engineering-data under hela livscykeln

Anläggningsdata genereras redan från första planeringsdagen. Under hela projekteringsfasen dokumenteras all data och sparas för senare processer. W@M Engineering överför instrumentens definierade parametrar till senare faser och processer, så att komplett information finns tillgänglig om tillgången under anläggningens hela livscykel.