All information samlad på ett och samma ställe

Memobase Plus

Memobase Plus är mjukvaran som fungerar som ett allt-i-ett-verktyg för dina Memosenssensorer. Förutom att kalibrera sensorerna och utläsa kalibreringsdata, ger programvaran detaljerade rapporter om sensorernas historik och status. Rapporterna uppfyller alla krav på spårbarhet och gör dig redo för en eventuell revision utan behov av något pappersarbete.

Fördelar

  • Ökar effektiviteten genom att centralisera underhållet av Memosens analytiska sensorer

  • Höjer kvaliteten på din kalibrering

  • Automatisering all nödvändig sensor-dokumentation

All dokumentation lättillgänglig

Med Endress+Hauser's Memobase Plus får du ett papperslöst sensorkalibreringssystem, som ger dig full kontroll och dokumentation över alla dina Memosenssensorer. Du kan enkelt plocka ut rapporter om mätning, kalibrering och sensorhistorik som uppfyller alla krav på spårbarhet. Med all dokumentation till hands har du full kontroll över sensorernas prestanda och noggrannhet – och är väl förberedd för revision utan behov av något manuellt pappersarbete.

Dokumentation och spårbarhet

Memobase Plus förenklar vardagen och uppfyller FDAs hårda krav i enlighet
med FDA 21CFR Del 11:

  • Varje enskild dataändring detekteras och markeras

  • Alla mätningar, kalibreringar och sensor-relaterade data lagras automatiskt i en lokal eller central databas.

  • Med funktionen ”as found – as left” är det möjligt att få en komplett prestandaprofil av sensorerna

  • Håller dig informerad om vilka buffertlösningar som använts, när de öppnades och när de går ut.

Läs mer om MemoBase Plus

©Endress+Hauser