Enastående mätnoggrannhet även med tryckförmedlare

TempC-membranet är temperaturkompenserande och minimerar fel orsakade av temperatur-förändringar och temperaturchock.

Tryckförmedlare är ofta nödvändiga i tryck- och nivåapplikationer där det råder tuffa förhållanden. Men skiftande process- eller omgivningstemperaturer är en utmaning för tryckförmedlare, särskilt om processanslutningarna är små. Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin där processen ständigt skiftar temperatur på grund av rengöring och sterilisering (CIP/SIP) kan en traditionell tryckförmedlare få betydande problem.

Fördelar

  • Levereras till Cerabar PMP55, PMP75 och Deltabar FMD78

  • Processtemperatur från -40°C till 250°C

  • Upp till 10 gånger högre noggrannhet än traditionella tryckförmedlarsystem

  • Påverkas inte av förändringar i omgivningens temperatur

  • Marknadens bästa vid temperaturchock – snabb reaktionstid

  • Materialet är 316 L

Enastående mätnoggrannhet även med tryckförmedlare

Tryckförmedlare är ofta nödvändiga i tryck- och nivåapplikationer där det råder tuffa förhållanden. Men skiftande process- eller omgivningstemperaturer är en utmaning för tryckförmedlare, särskilt om processanslutningarna är små. Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin där processen ständigt skiftar temperatur på grund av rengöring och sterilisering (CIP/SIP) kan en traditionell tryckförmedlare få betydande problem.

unikt membran löser problemet

Med utgångspunkt i dessa svårigheter har Endress+Hauser nu utvecklat ett unikt membran som löser problemen. Vårt nya
”temperaturkompenserande” TempC-membran minskar effekten av temperaturförändringar avsevärt och den lanseras nu inledningsvis på den hygienska marknaden. När oljan i ett tryckförmedlarsystem utsätts för temperaturförändringar från processen eller omgivningen ändrar den volym. Ett traditionellt membran är stelt och kan inte ta upp tryckändringen som följer av volymförändringen och transmittern registerar därför detta som ett ändrat tryck i processen.

Bättre kontroll och kortare driftsstopp

TempC-membranet är asymmetriskt och mjukt och reducerar temperaturförändringens påverkan på sensorn. Därmed ökar transmitterns noggrannhet avsevärtbåde vid CIP/SIP-rengöring och vid andra situationer där process- eller omgivningstemperaturen förändras. Transmittern har också en kort responstid på temperaturchock. I praktiken ger detta en bättre kontroll av produktkvaliteten och kortare driftsstopp vid batchprocesser.

Optimal mätning för alla applikationer

TempC-membranet levereras med totalt 16 olika varianter av hygieniska processkopplingar till alla våra tryck- och differenstryckgivare med tryckförmedlare. Det innebär att vi nu tillsammans med våra andra sensorvarianter: Contite, keramisk och metallmembran samt elektronisk differenstryck, kan erbjuda ett komplett tryck- och differenstryckprogram för optimal mätning i alla applikationer.

Läs mer om TempC-membranet

Nya TempC-membranet är temperaturkompenserande och minimerar fel orsakade av temperaturförändringar och
temperaturchock. ©Endress+Hauser