Enter at least 2 characters to start the search.

Kontinuerlig registrering av patent

Endress+Hauser förstärker skyddet för immateriella rättigheter med ett specialprogram

Innovativa produkter är viktigt för ett teknikföretags framgång. Därför har Endress+Hauser-koncernen i två decennier haft starkt fokus på att skydda immateriella rättigheter. De senaste siffrorna visar att initiativet har varit framgångsrikt: 318 nya ansökningar under 2019 och en portfölj med över 8 000 patent och patentansökningar utgör nya rekord.

I över 20 år har en särskild avdelning hos Endress+Hauser jobbat uteslutande med att skydda immateriella rättigheter. År 1999 fusionerade företaget och omstrukturerade alla aktiviteter inom detta område. Idag sköter 30 medarbetare patentfrågor, varumärkesskydd och relaterade avtal. 26 av dessa medarbetare sitter i tyska Weil am Rhein och fyra i Greenwood, USA. Patent Rights Incentive Program, ett program för patenträttigheter, lanserades vid samma tillfälle. Syftet är att få koncernens medarbetare att skicka in uppgifter om sina uppfinningar.

”Om vi vill skydda oss mot obehöriga imitationer måste vi ha koll på alla relevanta utvecklingar”, menar Angelika Andres. Fysikern och patentombudet har ansvarat för koncernens IPR-avdelning sedan 1999. Hennes team avgör om de uppfinningar som skickas in kvalificerar sig för att skyddas. Det gör de i fyra fall av fem. Experterna skapar därefter en patentansökan som ger ett omfattande skydd för uppfinningen.

Framgång kan mätas i siffror

År 1999 skickade Endress+Hauser in 55 nya patentansökningar, år 2019 var det hela 318. ”Vi tog ett stort steg framåt under det första året efter att vi hade lanserat vårt Patent Rights Incentive Program och registrerade nästan dubbelt så många patent”, berättar COO Dr Andreas Mayr. ”Efter det har antalet ökat stadigt.” Andelen patent som berör digitalisering ökar och området för analysteknik, en strategisk fokuspunkt, blir allt viktigare.

Endress+Hauser fick 677 patent beviljade världen över förra året. Därmed är företagets produkter skyddade i alla stora europeiska marknader, samt i Kina och USA. Idag består koncernens IPR-portfölj av mer än 8 000 patent och applikationer. Allt detta är i stor utsträckning möjligt tack vare de över 1 100 medarbetarna i avdelningen för forskning och utveckling. ”Men alla medarbetare är välkomna att skicka in uppgifter om uppfinningar” betonar Andreas Mayr. ”Innovation är inte begränsat till särskilda områden.”

Priser för att uppfinna och för att låta bli

Endress+Hausers innovationsmöte skulle ha ägt rum för 20:e gången 2020, men ställdes in till följd av coronapandemin. Fokus vid dessa möten ligger på utbyte mellan uppfinnare och innovatörer. Dessutom delas priser ut: Endress+Hauser uppmärksammar ekonomiskt viktiga patent, särskilt aktiva innovatörer, förbättrade processer och procedurer – och återanvändningen av redan beviljade patent. ”Man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt!” menar Angelika Andres.

Verksamhetschefen Dr Andreas Mayr är ansvarig för innovation i Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Verksamhetschefen Dr Andreas Mayr är ansvarig för innovation i Endress+Hauser-koncernen.

IPR-chefen Angelika Andres ansvarar för patentavdelningen i Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

IPR-chefen Angelika Andres ansvarar för patentavdelningen i Endress+Hauser-koncernen.

Över 1 100 människor världen över jobbar med forskning och utveckling hos Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Innovationsanda: Över 1 100 människor världen över jobbar med forskning och utveckling hos Endress+Hauser – som här i Greenwood, Indiana, USA.

Hos Endress+Hauser berör ett allt större antal patent utvecklingen av industri 4.0. ©Endress+Hauser

Digitala förändringar: Hos Endress+Hauser berör ett allt större antal patent utvecklingen av sakernas internet för industrin och industri 4.0.

Vid de årliga innovationsmötena visar innovatörerna upp sina utvecklingar (arkivbild från 2017). ©Endress+Hauser

Utbyte: Vid de årliga innovationsmötena visar innovatörerna upp sina utvecklingar (arkivbild från 2017).

Kontakt