Minimal ansträngning för extrema applikationer

Gammapilot FMG50

Radiometri är en viktig del av Endress+Hausers portfölj, med över 70 000 lösta applikationer och nästan 60 års erfarenhet. Gammadetektorer används oftast i applikationer där andra mätprinciper är begränsade. Nya Gammapilot FMG50 överträffar tidigare radiometriska instrument när det gäller säkerhet, kompakthet och användarvänlighet.

Fördelar

  • Universell mätprincip för användning i extrema applikationer

  • Minimera ingenjörs- och installationsarbetet genom att använda världens första riktiga 2-tråds loopmatade kompakta transmitter

  • Öka säkerheten, effektiviteten och tillgängligheten i fabrikerna med enheter som är utformade enligt den senaste SIL-standarden IEC 61508 (SIL2/3)

  • Reducera verifieringsmödan utan att störa processen tack vare modern och avancerad Heartbeat Technology

  • Minimera installations- och driftskostnaderna med speciella material utan extra kylning

  • Trådlös Bluetooth®-teknik för enkel drift även på svåråtkomliga ställen

  • Intuitivt användargränssnitt med vägledande guider

  • Länk till produktsida

Innovativ 2-trådsteknik

Gammapilot FMG50 är den första 2-tråds loopmatade kompakta transmittern på marknaden. Detta är möjligt tack vare en unik, patenterad, högvoltsgeneration som bara kräver en bråkdel av sina föregångares energi. Detta revolutionerar radiometrisk mätning och erbjuder värdefulla fördelar över konventionella enheter. Eftersom tilläggsinstallationer och kablage för matningsspänning inte längre behövs, uppnår man stora besparingar under hela mätpunktens livscykel.

Digital potential

Med senaste generationen av Gammapilot kan driftansvariga kommunicera med sensorn med hjälp av Bluetooth Technology ® och SmartBlue-appen från Endress+Hauser. Appen gör alla produkt- och diagnostikdata tillgängliga, vilka tidigare bara kunde fastställas genom stor ansträngning. En annan fördel med Bluetooth-funktionen är fjärrdriftsättningen av enheten. Detta är särskilt relevant för mätpunkter som är svåra att komma åt.

Funktionell enhetssäkerhet

Gammapilot FMG50 har utformats enligt IEC 61508 för direkt användning i SIL2- och SIL3-applikationer och är för närvarande den säkraste radiometriska enheten på marknaden. Den erbjuder SIL-funktionalitet för alla mätuppdrag (nivå, nivåpunkt, densitet och gränssnitt). Den nyrealiserande, användarvänliga SIL-guiden reducerar systematiska och mänskliga fel och guidar användaren steg för steg genom proof test-proceduren.

Sensorteknologi för användning utan extra vattenkylning

I applikationer vid höga temperaturer kräver konventionella instrument extra vattenkylning för att garantera problemfri mätning. Gammapilot FMG50 löser denna utmaning med ett sensormaterial av hög kvalitet. Dessutom garanterar den innovativa sensorutformningen minimal självuppvärmning av enhetens elektronik och bidrar på så sätt till användning utan kylning. Genom att eliminera behovet av vattenkylning, kan man spara på kostnader för planering, installation och drift.

Den första 2-trådiga loopmatade kompakta transmittern ©Endress+Hauser
Trådlös Bluetooth®-teknik för enkel drift ©Endress+Hauser
Den första 2-trådiga loopmatade kompakta transmittern ©Endress+Hauser
Den första 2-trådiga loopmatade kompakta transmittern ©Endress+Hauser
Den första 2-trådiga loopmatade kompakta transmittern ©Endress+Hauser

Ladda ner