Förbättra fartygets bunkerprocess

Certifierade lösningar för optimerad bränslehantering och lägre kostnader för lastning av bränsle

Att säkerställa smart bränslehantering och leverera maximal transparens vid lastning är dina dagliga utmaningar. Eftersom bränslekostnaderna kan stå för upp till 60 % av fartygets OPEX är det viktigare än någonsin att öka kontrollen över fartygets kostnadseffektivitet. Det är där vi kommer in och hjälper er att klara dessa utmaningar med våra banbrytande lösningar för sjöfartsbranschen. Bara att skära ner kostnaderna med en bråkdel kan omsättas i betydande besparingar.

Fördelar

  • Högre och hållbar effektivitet med direkt och snabb massmätning utan konvertering av volymer tack vare Coriolis flödesmätningsprincip

  • Högsta möjliga mätnoggrannhet också av högviskösa och kolsyrade vätskor med Coriolis flödesmätning med Promass

  • Hög transparens vid bunkring tack vare kontinuerlig och samtidig övervakning av processparametrar som: massflöde (dubbelriktat), bunkerbränslemängd, densitet-tryck-temperatur och luftindex

  • Färre bunkerdispyter, som diskrepanser mellan fakturerade och levererade bunkerbränslemängder, tack vare tydlig dokumentering av oriktigheter som orsakas av exempelvis för hög tanktömning eller ”cappuccinoeffekten”

  • Mätintegritet tack vare att alla relevanta systemkomponenter har oberoende tätning, och systemet är certifierat enligt MID (MI-005) och godkänt för kommersiell användning av MPA (Maritime Port Authority) i Singapore

Maximal effektivitet för optimal bränsleekonomi

Med Promass Coriolis massflödesmätare, som passar för alla bränsletyper, mäts och presenteras bränslet med oöverträffad noggrannhet. Med vårt tillförlitliga mätsystem för bränsleförbrukning kan olika bränslen mätas utan behov av justering. Tillsammans med andra fartygsdata (hastighet, vind, vågor etc.) kan man maximera effektiviteten genom att bestämma optimal driftstatus för fartyget.

Maximal transparens för lastning helt utan oro

Som vi alla känner till kan mycket av osäkerheten kopplas till traditionella kvantitetsmätningar genom tankmätning, exempelvis på grund av omberäkningar från volym till massa som lätt blir fel, liksom att man överser med luftinnehåll som orsakas av tanktömning och ”cappuccinoeffekten”. Det leder mycket ofta till felaktig fakturering och oönskade bunkertvister mellan leverantör och köpare. Som svar på dessa utmaningar har våra tekniker utvecklat ett sofistikerat och tillförlitligt mätsystem för bunkerbränsle.

Nyfiken på denna transparenta och noggranna bränsleprocess?

Följ länken och läs mer om Mätsystem för bunkerbränsle.

Mätsystem för bunkerbränsle med maximal transparens och tillförlitlighet i certifierade lösningar. ©iShutterstock

Maximal transparens och tillförlitlighet vid bunkerbränsleprocessen

Tätning med Promass-ledningar i ett mätsystem för bunkerbränsle ©Endress+Hauser

Obegränsad säkerhet med ett mätsystem som certifierat enligt MID (MI-005) och godkänt för kommersiell användning av MPA (Maritime Port Authority) i Singapore

Noggrann bunkerbränslepåfyllning ©Endress+Hauser

Bunkerbränslepåfyllning

Mätsystem för bunkerbränsle som har installerats på en pråm ©Endress+Hauser

Avkänning av luftfickor, liksom potentiella "cappuccinoeffekter" som uppstår vid tömning av tankar

Memograph M RSG40 avancerad grafisk datahanterare ©Endress+Hauser

Papperslös registrering, visualisering och övervakning av processvärdena samtidigt med Memograph M RSG40 avancerade grafiska datahanterare