Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser är positiva inför framtiden

Koncernen står stadigt trots pandemin och har öppnat starkt 2021

Endress+Hauser tog sig genom pandemiåret 2020 relativt helskinnade. Trots minskad försäljning lyckades företaget,
som har specialiserat sig på mätteknik och automationslösningar, behålla en hög lönsamhet och förbättra sin finansiella styrka. Koncernen skapade nya arbetstillfällen och utökade sitt globala försäljnings- och produktionsnätverk. Enligt VD Matthias Altendorf befinner sig Endress+Hauser i ett bra läge både vad gäller osäkra tider och ekonomisk återhämtning.

Affärsverksamheten skapar mervärde för samhället

Endress+Hauser lyckades skydda personalens hälsa samtidigt som de fortsatte att hjälpa sina kunder, meddelade VD Matthias Altendorf vid den årliga presskonferensen i schweiziska Basel. “Vi hjälpte till att hålla igång viktiga funktioner i vardagen under pandemin. Vårt arbete är viktigt för våra kunder och för samhället.” Endress+Hausers produkter används t.ex. vid vaccinproduktion – dotterbolaget Analytik Jena tillhandahåller PCR-teknik som används för att upptäcka coronaviruset.

Digitaliseringen har spelat en viktig roll och har blivit allt vanligare under pandemin – i produkter, i samarbeten och i interna processer. Kunderna har länge kunnat sköta sina rutinärenden via Endress+Hausers webbplats. Antalet registrerade användare på plattformen fördubblades och internethandeln ökade med 39 %. Vid behov kan servicetekniker besöka kundernas anläggningar virtuellt via appen Visual Support. Till och med leveranstester kan utföras på distans med videosupport.

Stark valuta påverkar resultatet av försäljningen

Trots detta sjönk koncernens försäljning med 2,8 % till 2 577 miljarder euro 2020. Den här siffran är dock kraftigt påverkad av växelkursen. Med undantag av den schweiziska francen har alla stora valutor deprecierats relativt euron. Utan dessa effekter skulle Endress-Hauser enligt ekonomichef Luc Schultheiss nästan ha nått upp till föregående års försäljningsnivåer. ”I lokala valutor ligger vi över genomsnittet inom industrin och har presterat bra på marknaden.”

Utvecklingen skiljer sig åt mellan individuella regioner, industrier och segment. Bland de tre länderna med högst försäljning lyckades endast Kina växa och är nu Endress+Hausers största inre marknad. I Tyskland och USA däremot minskade försäljningen. Till skillnad mot processteknik, visade segmentet för laboratorieutrustning stark tillväxt. Konjunkturkänsliga industrier har fått sig en törn under krisen, medan icke konjunkturkänsliga branscher har varit stabila. ”Det utbredda stödet på marknaden har hjälpt oss”, sa Matthias Altendorf.

Stora vinster

Endress+Hausers lönsamhet påverkades inte negativt förra året. På kostnadssidan hade växelkursen en positiv effekt under 2020, t.ex. vad gäller materialkostnader. Eftersom många affärsresor och aktiviteter ställdes in minskade de operativa kostnaderna. Ökningen av personalkostnaderna låg under genomsnittet. Totalt minskade rörelseresultatet (EBIT) med endast 1,9 % till 337,1 miljoner euro.

Eftersom det finansiella resultatet försämrades något sjönk rörelseresultatet (EBT) med 2,7 % till 337,6 miljoner euro 2020. Avkastning på försäljning (ROS) låg kvar på 13,1 %. Nettointäkterna minskade med 4,1 % till 254,9 miljoner euro till följd av höjda skatteavgifter. Koncernen har så gott som inga banklån. Soliditeten ökade med 1,4 procentenheter till 77,0 %. Ekonomichef Luc Schultheiss talade om en ”god finansiell hälsa”.

Stark sammanhållning under krisen

”Aktieägarna är glada och stolta över att Endress+Hauser har klarat detta tuffa år så pass bra”, sa tillsynsrådets ordförande Klaus Endress. I början av pandemin gick företaget ut med att de skulle försöka undvika korttidspermittering i den mån det var möjligt och inte avskeda några medarbetare till följd av krisen. För tillsynsrådets ordförande var detta en viktig signal. ”Det fanns en stark känsla av solidaritet inom företaget, vilket har hjälpt oss under pandemin,” underströk Klaus Endress.

Antalet medarbetare ökade globalt med 126 till 14 454 under 2020. Så gott som alla praktikanter erbjöds jobb efter avslutad utbildning. Endress+Hauser har som mål att öka antalet kvinnor på chefspositioner med 30 % till 2030 – en fördubbling av den nuvarande fördelningen. Företaget hade redan tidigare år minskat sitt klimatavtryck betydligt. Under pandemiåret minskade koldioxidutsläppen ytterligare från 10,1 till 8,9 ton per miljoner euro i försäljning.

Stora investeringar och flera innovationer

Under 2020 drev Endress+Hauser igenom stora investeringsprojekt där man spenderade 205,9 miljoner euro (10,9  mindre än föregående år) på främst produktionen. De två största projekten omfattar expansionen av fabrikerna i Maulburg i Tyskland och Reinach i Schweiz. Dessutom genomförs utbyggnader av anläggningarna i tyska Gerlingen och Waldheim samt Aurangabad i Indien. Även försäljningscentren i Kanada och Mexiko byggs ut.

Företaget spenderade 195,1 miljoner euro på forskning och utveckling – motsvarande 7,6 % av försäljningsintäkterna. Endress+Hauser sökte nya patent för 276 innovationer, 42 färre än 2019. För VD Matthias Altendorf visar detta nackdelarna med att arbeta hemifrån: ”Människor är mer kreativa när de kan inspirera varandra och hitta lösningar tillsammans.” Men koncernens innovationskraft är trots allt intakt: 40 nya produkter lanserades 2020 och i år väntas man landa på 74.

En bra start på året

Under 2021 har Endress+Hauser som mål att växa omkring 5 %. Koncernen öppnade året starkt. Under de första tre månaderna låg antalet inkommande ordrar över företagets egna mål såväl som det framgångsrika första kvartalet 2020. Växelkurserna är en fortsatt börda för den konsoliderade försäljningen. Därutöver förutspår företaget minskad lönsamhet eftersom många besparingar förra året var tillfälliga.

”Prognosen är fortsatt oviss”, understryker VD Matthias Altendorf. Vid sidan av nya pandemivågor och nya virusmutationer är försörjningskedjan alltjämt ett orosmoment inom industrin, fortsatte han. Endress+Hauser fyller därför på lagren och stärker sitt nätverk av återförsäljare. Nya effektiva logistikcenter har etablerats i Kina och Tyskland.

Inspelning av den årliga mediakonferensen 2021: Matthias Altendorf med sitt tal ”Holding our own in the crisis” (”Komma ut på andra sidan av krisen”)

Inspelning av den årliga mediakonferensen 2021: Luc Schultheiss med sitt tal ”Facts and figures 2020” (”Fakta och resultat 2020”)

Inspelning av den årliga mediakonferensen 2021: Klaus Endress med sitt avslutande föredrag.

Inspelning av den årliga mediakonferensen 2021: Frågor och svar

Endress+Hauser driver Industri 4.0 framåt med smarta enheter och digitala servicetjänster. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser driver Industri 4.0 framåt med smarta enheter och digitala servicetjänster.

Endress+Hauser erbjuder kunder leveranstester på distans med videosupport. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser erbjuder kunder leveranstester på distans med videosupport.

Ett protokoll för lösenordsskyddad åtkomst till fältenheter kan komma att bli den nya industristandarden. ©Endress+Hauser

Ett protokoll för lösenordsskyddad åtkomst till fältenheter kan komma att bli den nya industristandarden.

Endress+Hausers anläggningar digitaliserades för länge sedan. ©Endress+Hauser

Endress+Hausers anläggningar digitaliserades för länge sedan.

Endress+Hauser har hjälpt läkemedelsindustrin att bygga upp kapaciteten för vaccinproduktion. ©Endress+Hauser

Under pandemin har Endress+Hauser hjälpt läkemedelsindustrin att bygga upp kapaciteten för vaccinproduktion.

Efterfrågan på Endress+Hausers vätskeanalysteknik är fortsatt hög. ©Endress+Hauser

Efterfrågan på Endress+Hausers vätskeanalysteknik är fortsatt hög.

Omfattande skyddsåtgärder har förhindrat spridningen av coronaviruset. ©Endress+Hauser

Omfattande skyddsåtgärder har förhindrat spridningen av coronaviruset på Endress+Hausers anläggningar.

Endress+Hauser lyckades förse alla sina fabriker med material under 2020. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lyckades förse alla sina fabriker med material under 2020 och fortsätta att leverera över hela världen.

Endress+Hauser minskade sitt klimatavtryck ytterligare förra året. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser minskade sitt klimatavtryck ytterligare förra året.

Endress+Hauser satsar på fler kvinnliga medarbetare och vill rekrytera fler kvinnor till chefspositioner.

332 ungdomar utbildades hos Endress+Hauser under 2020. ©Endress+Hauser

332 ungdomar utbildades hos Endress+Hauser under 2020. Även under pågående pandemi erbjöds så gott som alla praktikanter jobb efter avslutad kurs.

Kontakt