Endress+Hauser ser tillbaka på ett bra år

2014 var ett framgångsrikt räkenskapsår, koncernen ökade sin nettoförsäljning

Trots ett osäkert ekonomiskt läge står Endress+Hauser stabilt på marknaden. Under 2014 ökade den schweiziska koncernen sin nettoförsäljning med 11 procent till 2 013 miljarder euro och gjorde en nettovinst på 192 miljoner euro. Företaget investerade 126 miljoner euro total över hela världen och sysselsatte i slutet av året 12 435 medarbetare. Prognosen för 2015 påverkas dock av ekonomiska risker och valutaförändringar.

Under sitt första år som VD för Endress+Hauser-koncernen visade Matthias Altendorf upp fina siffror, ”trots alla oförutsägbara, externa faktorer som vi inte hade tagit med i våra beräkningar”, betonade han. Endress+Hauser har fördubblat sin omsättning de senaste åtta åren. ”För första gången i företagets historia genererades mer än hälften av vår omsättning utanför Europa.”

Försäljningsökning på bred front

Framför allt gick verksamheten bra på den amerikanska kontinenten, med USA som exempel, meddelade Michael Ziesemer, operativ chef. Resultaten i Tyskland, landet med störst försäljningsvolym, förbättrades också avsevärt, liksom i större delen av Europa. Utvecklingen i Asien var mer ojämn. Tillväxten i Kina saktade ner, medan försäljningen i Sydostasien växte kraftigt. I Afrika och Mellanöstern hade politiska oroligheter i enskilda länder stor påverkan.

Fler anställda, ökade kapitalkostnader

I slutet av 2014 hade Endress+Hauser 12 435 medarbetare över hela världen – 516 fler än året innan. Företaget investerade 126 miljoner euro och utökade bland annat produktionen av flödesmätare i Reinach i Schweiz. 259 inlämnade originalansökningar till patentbyråer runtom i världen vittnar om koncernens innovativa styrka.

Lönsamma och kapitalstarka

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 3,2 procent till 268 miljoner euro. Tack vare gynnsamma växlingskurser och givande finansiella placeringar var dock det ekonomiska resultatet positivt. Det gjorde att vinsten före skatt (EBT) ökade med 1,7 procent till 274 miljoner euro. Den något sänkta skattesatsen på 30,2 procent gjorde också att nettovinsten höjdes med 2,3 procent till 192 miljoner euro. Ekonomichef Luc Schultheiss betonade koncernens stabila ekonomi. Soliditeten växte med 0,5 enheter till 68,3 procent.

2015 spås en dyster framtid på grund av den starka schweizerfrancen

Utländska växelkurser hade ingen större påverkan under 2014. Konsekvenserna av att Schweiz centralbank avskaffade minimiväxelkursen för euron tidigare i år är däremot svårare att förutspå. ”Endress+Hauser-koncernen som helhet har förmågan att hantera en starkare franc”, poängterade Luc Schultheiss. En stor del av värdeökningen är oberoende av den schweiziska valutan. Ekonomichefen förutspår dock lägre vinster i och med påfrestningarna för koncernens schweiziska företag.

Investeringar i hållbar utveckling

För första gången någonsin presenterade Endress+Hauser i år en hållbarhetsrapport tillsammans med den vanliga årsredovisningen. Rapportens syfte är att göra satsningar på hållbar utveckling mer synliga och mätbara. Ett exempel är de kraftvärmeverk som reducerat koldioxidutsläppen på produktionsanläggningar i Maulburg och Gerlingen i Tyskland. En ny anläggning för att behandla ytan på metalldelar som använder metallkulor i stället för glaskulor, har signifikant minskat mängden farligt avfall i Reinach i Schweiz.

Här hittar du hela pressmeddelandet och pressbilder.

Kontakt