Effekterna av coronavirus pandemin

Kund- och partnerinformation från Endress+Hauser koncernen gällande coronavirus-pandemin.

Endress+Hauser har vidtagit omfattande åtgärder gällande coronavirus-pandemin. Hälsan hos anställda, kunder, partners och allmänheten är av högsta prioritet. Vårt mål är att säkerställa vår förmåga att leverera och supporta våra kunder över hela världen. En arbetsgrupp samordnar alla åtgärder på koncernnivå. Den nuvarande situationen är följande:

Sälj och service:

 • Våra kontaktpersoner inom sälj och service är fortfarande tillgängliga, även när de arbetar hemifrån..

 • Med ett konto på endress.com, kan alla kunder söka leveranser, få prisuppgifter, leveranstider och beställa produkter.

 • Teknisk information, ritningar, dokument etc. kan laddas ner från endress.com när som helst.

 • Med Smart Support, kan Endress+Hauser hjälpa till med servicefrågor online.

 • Nya Smart Support funktioner möjliggör ljud och video kommunikation via mobila eller stationära enheter.

Leveranslogistik och support på plats:

 • Endress+Hauser kan fortfarande leverera.

 • Enligt krav från myndigheter i respektive land måste Endress+Hauser stänga anläggningar i Indien (troligtvis tom. till den 14/4, 2020), Italien (4/4, 2020) och Sydafrika (16/4, 2020). Produktionen i Frankrike har för tillfället dessvärre personalbegränsningar. Allt detta kan tyvärr leda till längre leveranstider.

 • Vi gör allt vi kan för att kunna leverera, med högsta prioritet på samhällets systemrelaterade funktioner och branscher.

 • Vi utvärderar hela tiden möjligheter för leveranser från andra produktionsanläggningar.

Tillgänglighet på material:

 • Materialtillgänglighet på våra anläggningar säkerställs - med begränsningar gällande vissa temperatursensorer - för de kommande veckorna.

 • Vi arbetar hårt för att se till att material förblir tillgängligt även längre än denna period.

 • När det är möjligt följer vi en dubbel sourcingstrategi för upphandling, helst från källor i olika länder eller på olika kontinenter

 • För kritiska komponeneter har vi utökat vårt säkerhetslager.

Leveranslogistik och support på plats:

 • Leveranslogistiken påverkas av begränsningar från tjänsteleverantörerna då regionala transittider just nu är längre. Våra säljcenter informerar och supportar berörda kunder

 • För länder och regioner där officiella bestämmelser begränsar verksamheten har vi plan för nödsituationer gällande försäljning och service för att ge ytterligare omfattande support till berörda kunder

Åtgärder för att skydda mot infektion:

 • Vi har begränsat våra resor till viktiga och nödvändiga (t.ex. brådskande servicearbeten)

 • Vi har avbokat alla större möten och evenemang tills vidare

 • Vi har vidtagit omfattande organisatoriska åtgärder på våra kontor för att säkerställa en hög hygiennivå och för att upprätthålla tillräckligt avstånd mellan anställda.

 • Att arbeta hemifrån är möjligt från de flesta sälj- och produktionscenter.

Här hittar du uttalande från Endress+Hausers styrelse: Covid-19 kund och partner information