BrauBeviale 2019:
#empowerthefield – dra nytta av potentialen

Endress+Hauser inriktar sig på automationskoncept och intelligent, självövervakande mätteknik

På 2019 år upplaga av BrauBeviale-mässan (12–14 november 2019) i Nürnberg kommer Endress+Hauser att presentera automationskoncept och intelligent, självövervakande mätteknik som bidrar till säkrare och effektivare produktionsprocesser.

Med hjälp av intelligenta instrument, färdiga lösningar och olika servicetjänster får besökarna möjlighet att lära sig hur de kan utföra exakta mätningar samt uppfylla de process- och systemkrav som Industri 4.0 ställer. Endress+Hauser kommer även att presentera innovativa kalibreringstjänster och visa hur fältinstrument kan användas för att möjliggöra applikationer som förebyggande underhåll och effektiv hantering av tillgångar.

Världens första självkalibrerande temperaturgivare – iTHERM TrustSens

Nya iTHERM TrustSens möjliggör kontinuerlig och spårbar övervakning under processen tack vare en helt automatiserad inline-självkalibreringsfunktion. Denna unika sensorteknologi utgör en milstolpe inom temperaturmätteknik och ger ett mervärde för användaren, särskilt för den som efterfrågar kontinuerlig övervakning av uppvärmnings- eller steriliseringsprocesser.

Förutom omfattande säkerhet i processen samt förbättrad systemtillgänglighet minimerar iTHERM TrustSens risken för att avvikelser uppstår i produktionen.

#empowerthefield – dra nytta av potentialen

97 % av all instrumentdata på fältnivå används inte. Genom en live-demonstration i företagets monter kommer Endress+Hauser att visa hur kunderna kan dra nytta av denna outnyttjade potential. För att stödja anläggningsoperatörer vid digitaliseringen av deras systemkomponenter har vi utvecklat vårt eget IIoT-ekosystem, som fokuserar på användning och hantering av tillgångar.

I kombination med den innovativa diagnostikinformationen från vår Heartbeat Technology blir det härmed möjligt att t.ex. fastställa vilka underhållskrav som ska gälla och förebygga oplanerade driftstopp i systemet.

Inline-kvalitetskontroll

Inline-mättekniken spelar en avgörande roll när det kommer till att säkerställa en konstant hög kvalitetsnivå under produkttillverkningen. Oavsett om tillverkningen innefattar att reglera pastöriseringsenheterna i uppvärmningsapparaten, mäta färgen på vätskor eller beräkna koncentrationsspecifika parametrar utifrån densitet måste mätvärdena vara exakta, reproducerbara och långsiktigt stabila.

Enbart på detta sätt säkerställs den efterfrågade kvaliteten. Oavsett applikation erbjuder Endress+Hauser rådgivning och konsultation för att hitta den bästa lösningen.

Andra höjdpunkter i vår monter

Den elektromagnetiska Picomag-flödesmätaren, som erbjuder kompakt flödesmätning med inbyggd konduktivitetsmätning i ett bärbart format, kan användas bl.a. i vattencirkulationssystem. Ytterligare höjdpunkter på produktsidan under 2019 är det Promass Q Coriolis-baserade massflödesmätinstrumentet för krävande applikationer.

Detta instrument bygger på en multifrekvensteknik som gör det möjligt att fastställa den exakta graden av skum i t.ex. glass eller färskost. En annan produkt som har tagits fram speciellt för att tillgodose livsmedelsindustrins behov är den kostnadseffektiva kapacitiva nivåvakten Nivector FTI26 för alla pulverformiga och finkorniga bulkmaterial. Detta instrument erbjuder klassledande övervakning av avlagringar. Tack vare att den kan kommunicera via IO-Link är FTI26 dessutom redo för Industri 4.0.

Besök oss på BrauBeviale-mässan i Nürnberg, i hall 6, monter 6–119.

BrauBeviale 2019: #empowerthefield – dra nytta av potentialen ©Endress+Hauser

Som magi: Den nya iTHERM TrustSens möjliggör kontinuerlig, spårbar övervakning under processen tack vare en helt automatiserad inline-självkalibreringsfunktion.

Kontakt