Belastningstoppar i reningsverket?
Inga problem med Liquiline Control!

Förebyggande autmationslösningar för maximal processtillgänglighet i ditt reningsverk

Liquiline Control använder intelligenta algoritmer för att styra blåsmaskinerna i den biologiska fasen på ett tillförlitligt, effektivt och nu även på ett förebyggande sätt tack vare en helt ny egenskap! Systemet använder flera mätvärden och flödeshastigheten för att beräkna hur mycket syre som krävs för att bryta ner skadliga ämnen och näringsämnen på ett tillförlitligt sätt i den aeroba zonen. Blåsmaskinerna styrs sedan därefter för att åstadkomma enbart den nödvändiga syrehalten.

Alltid redo

©Endress+Hauser

Med Liquiline Control är vattenreningsverket alltid redo för belastningstoppar och är därmed skyddat mot situationer där blåsmaskinerna inte längre har förmåga att kompensera syreförbrukningen.

Fördelar

  • Tillförlitliga utloppsvärden även vid belastningstoppar.

  • Effektiv nedbrytning av skadliga ämnen och näringsämnen utan avbrott.

  • Förebyggande kontrollsystem skyddar den biologiska fasen från överbelastning.

  • Effektiv styrning av blåsmaskinerna förhindrar energikrävande högbelastningsfaser.

  • Enkel systemintegration och drift.

Liquiline Control: förebyggande integrerad lösning. Nyfiken?

Klicka här för att få veta mer om den effektiva förebyggande automationslösningen.

Med Liquiline Control är ditt reningsverk alltid redo för belastningstoppar. ©Endress+Hauser
Liquiline Control styr dina blåsmaskiner på ett förebyggande sätt och säkerställer tillförlitliga utgående värden. ©Endress+Hauser
Liquiline Control integreras enkelt i din anläggning och garanterar smidig drift. ©Endress+Hauser