Forma processer inför framtiden

Endress+Hauser på ACHEMA 2018

Endress+Hauser är experter på processautomation med djupgående förståelse för produktionsarbetsflöden, och erbjuder operatörer ett brett utbud för både laboratorier och processapplikationer. Företagets omfattande automationslösningar och ledande mätteknologier hjälper kunderna att förbereda sig inför digitaliseringen inom industrin. På ACHEMA 2018 (monter C27, hall 11.1) i Frankfurt, visar Endress+Hauser upp innovationer och tjänster som gör processer mer effektiva och tillförlitliga.

Med stora kliv mot effektiva produktionsprocesser

Med sina innovationer följer Endress+Hauser noga processindustrins fokus på tillförlitlighet, vilket leder till utvecklingen av smartare mätinstrumentering. De anger hur tillförlitligt de körs, så att operatörerna kan se hur tillverkningsprocesserna kan förbättras.

Endress+Hausers Heartbeat Technology ger mätinstrumenteringen liv med diagnostik, prestandaverifiering och processdataövervakning som hjälper till att utveckla rätt strategier för förebyggande underhåll och processoptimering.

Redo för digitalisering

Tillsammans med kunder och teknologipartner arbetar Endress+Hauser för att utnyttja de nya möjligheter som har blivit tillgängliga genom Industrial Internet of Things (IIoT). People for Process Automation hjälper operatörer att utnyttja process- och instrumentdata för att öka systemens tillgänglighet, tillförlitlighet och effektivitet. Med sitt sortiment, sitt applikationskunnande och sin teknologiska vision är Endress+Hauser redo för IIoT.

Den nya hygieniska temperaturgivaren iTHERM TrustSens är konstruerad för läkemedelsindustrin, bioteknik och livsmedelsindustrin. För användare som behöver fullständig efterlevnad av FDA- och GMP-regler erbjuder iTHERM TrustSens hög processtillförlitlighet och systemtillgänglighet tack vare permanent inline-självkalibrering som eliminerar risken för att produktionsregler inte efterföljs.

Tryggt och tillförlitligt

Som ledande leverantörer av teknologi för system- och processtillförlitlighet i över 65 år hjälper Endress+Hauser kunderna att uppfylla de mest krävande säkerhetskraven. Användarna kan lita på företagets kunnande och omfattande erfarenhet genom hela säkerhetslivscykeln inom explosionsskydd, funktionssäkerhet och överfyllnadsskydd enligt tyska federala vattenlagen (WHG) och EU:s tryckkärlsdirektiv (PED).

Från laboratorium till process

Genom anskaffningen av Analytik Jena, Kaiser Optical Systems och SpectraSensors har Endress+Hauser kunnat expandera sin analytiska kompetens från produktionsmiljön till laboratoriet.

”Vi träffar ofta på samma kunder inom både processtyrning och laboratorier. Vårt mål är att vara ett stöd för dessa kunder genom hela värdekedjan, från forskning, till utvecklingen av produkter och processer, till produktion och kvalitetskontroll”, förklarar Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. Nu kan specialisterna inom Endress+Hauser visa hur ”laboratorium och process” hänger ihop genom exempel från olika branscher.

Forma processer inför framtiden: Endress+Hauser på ACHEMA 2018 ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology utför diagnostik, verifierar prestanda och övervakar alla processdata för att tillhandahålla den information som behövs för att skapa strategier för förebyggande underhåll.

Kontakt