Endress+Hauser utökar produktionen

Expansion av produktionsytan i Cernay (Alsace) ökar kapaciteten och förbättrar arbetsflödet

Marknaden för högkvalitativa flödesmätare fortsätter att växa. Endress+Hauser Flowtec, en av världens ledande tillverkare av teknik för flödesmätning har expanderat sin fabrik i Cernay (Alsace, Frankrike) för att kunna möta den växande marknaden. ”Genom att lägga till 10 000 kvadratmeter produktionsyta förstärker vi Cernay-anläggningen i ett långsiktigt perspektiv”, säger VD Bernd-Josef Schäfer.

Nyligen började Endress+Hauser att producera vortex-flödesmätare även i Cernay. Dessutom fortsätter utrymmeskraven att växa för produktionen av elektromagnetiska flödesmätare och deras mätrör i storlekar upp till 2,4 meter. ”Därför har vi köpt en befintlig fabriksbyggnad bredvid vår anläggning”, säger Schäfer. Sammanlagt har 4,2 miljoner euro investerats i köpet och renoveringen av byggnaden med sina 9 000 kvadratmeter golvyta.

En ny byggnad på nästan 1 000 kvadratmeter och till en kostnad av 1,2 miljoner euro behövdes också för att få bort flaskhalsen som orskades av platsbristen i den befintliga produktionslinjen. ”Detta innebär att vi nu kan hantera betydligt större volymer och utforma våra egna produktionsprocesser mer självständigt och mindre beroende av andra produktionsprocesser”, förklarar Matthias Aschberger, platschef i Cernay. Den nya byggnaden har försetts med separata lastkajer för lastbilar.

Arbetet med byggnaderna slutfördes den 23 oktober 2015. Invigningsceremonin för den nya byggnaden och de utökade lokalerna hölls i Cernay i närvaro av Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser Group; Klaus Endress, styrelseordförande och Bernd-Josef Schäfer, VD för Endress+Hauser Flowtec AG.

Bland hedersgästerna fanns många representanter från både politiken och affärsvärlden, t.ex. Daniel Mérignargues, vice-prefekt i Thann-Guebwiller; Michel Sordi, politiker från Cernay; Jean-Paul Omeyer, vice landshövding för regionen Alsace; Raphaël Schellenberger, landstingspolitiker för Haut-Rhin; Annick Lutenbacher, landstingspolitiker för Haut-Rhin och Jean Rottner, borgmästare i Mulhouse.

Fortsatt tillväxt sedan 1991

Efterfrågan på högkvalitativa flödesmätare inom processindustrin inte visat några tecken på att avta på flera decennier. Detta beror på att enorma mängder gas och vätska transporteras genom ledningar varje dag och de måste samlas in, mätas och faktureras med allt större exakthet i enlighet med de lagar och bestämmelser som hela tiden definierar allt strängare kvalitetskrav världen över.

Därför har den kontinuerliga utökningen av produktionslokalerna i Cernay under flera år varit ett viktigt ämne för Endress+Hauser. Vid starten 1991 hade produktionsanläggningen endast 16 anställda. Personalstyrkan har sedan dess vuxit till drygt 360 anställda.

Fristående produktionsprocesser

Parallellt med utökningen av produktionslokalerna så har också en av produktionslinjerna byggts om för att avsevärt förbättra prestandan. Nu är det möjligt att strukturera upp arbetsflödena för monteringen på ett tydligare sätt och undvika onödiga materialförflyttningar mellan enskilda arbetsstationer. På så sätt kan man utnyttja dyra maskiner och dyr utrustning på ett effektivare sätt.

Samarbete med ESAT-verkstaden

I Cernay har Endress+Hauser arbetat med ESAT-verkstaden (arbetstillfällen för människor med funktionsnedsättning) som extern leverantör i många år. Arbeten som ESAT utför är bland annat packning, förmontering av mindre delar och tillverkning av höljen. ”Enligt vår erfarenhet kan personer med funktionsnedsättningar utföra arbete av mycket hög kvalitet”, säger Aschberger.

Av logistikskäl integreras nu de här verkstäderna i den utökade produktionen. ”På så sätt kan vi korta resvägarna betydligt, vilket ger en flexiblare arbetsstruktur”, säger anläggningschefen. Varje morgon kör en buss med upp till tolv anställda från ESAT-verkstaden till Endress+Hauser-anläggningen i Cernay.

Ladda ner pressmeddelandet här

©Endress+Hauser

Bernd-Josef Schäfer (VD för Endress+Hauser Flowtec AG), Daniel Mérignargues (vice-prefekt i Thann-Guebwiller), Klaus Endress (styrelseordförande i Endress+Hauser), Michel Sordi (politiker från Cernay) och Matthias Altendorf (VD Endress+Hauser) vid invigningsceremonin (från vänster).

Kontakt