Endress+Hauser slutför övertagandet av Analytik Jena

Återstående minoritetsaktieägare kompenseras ekonomiskt

Den schweiziska mät- och automationsspecialisten Endress+Hauser har slutfört förvärvet av Analytik Jena, den tyska leverantören av analysutrustning. De återstående minoritetsaktierna i Analytik Jena överfördes juridiskt till Endress+Hauser den 30 mars 2016 efter införandet i handelsregistret av överförandebeslutet som tidigare antagits vid den extraordinära bolagsstämman i februari. Processen kommer nu att slutföras genom att minoritetsaktieägarna köps ut och kompenseras ekonomiskt.

Fram till det fullständiga övertagandet har majoritetsägaren Endress+Hauser ägt allt utom 3,4 procent av aktierna i Analytik Jena. Begäran om de återstående aktierna meddelades Analytik Jena i september 2015. Det satte igång den sista delen av övertagandet under vilken en oberoende värderare fastställde företagets värde till 13,68 euro per aktie.

Endress+Hauser fick kontroll över det börsnoterade Analytik Jena AG 2013 där man tills helt nyligen ägde 96,6 av aktierna. Målet med förvärvet är att så småningom finnas på kundens sida hos båda företagens kunder, från labbet till processen och att kunna ge support redan från produktutvecklingen till produktion. Analytik Jena sysselsätter nästan 1000 medarbetare över hela världen inom sin kärnverksamhet analytisk instrumentering och biovetenskap.

Ladda ner pressmeddelandet här

Analytik Jenas huvudbyggnad i Jena, Tyskland. © Analytik Jena

Endress+Hauser har slutfört övertagandet av Analytik Jena AG, specialisten inom laboratorieanalys.

Kontakt