Hur kan du sänka underhållskostnaderna?

Att byta till elektronisk mätutrustning är en lösning

I dagsläget använder du mekaniska flödesmätare för att mäta polymerutfallet i din hartsanläggning. Förutom utmaningen att styra viskositeten hos hartset i blandningsskärlet, måste du också utföra regelbundet underhåll på enheten. Filtren måste rengöras ofta för att förhindra att den mekaniska enheten täpps igen och orsakar driftstopp. Vi kan bidra med marknadens bästa produkt på området, vår flödesmätare Coriolis Promass 83l, som kräver mindre underhåll och samtidigt förbättrar processäkerheten.

Vill du veta hur du kan sänka underhållskostnaderna?

Ersätt dina mekaniska flödesmätare med Coriolis Promass 83I för att minska underhållsarbetet ©Endress+Hauser

Ersätt dina mekaniska flödesmätare med Coriolis Promass 83I för att minska underhållsarbetet