Enter at least 2 characters to start the search.

Rätt frekvens för varje applikation

Micropliot FMR6x med radarfrekvensen 80 GHz kröner Endress+Hausers radarportfölj

Idag pratar många om den högsta radarfrekvensen. Men vad som verkligen betyder något är att hitta rätt frekvens för varje applikation, vilket inte alltid behöver vara den högsta frekvensen. Vi måste vara "på samma våglängd" som våra kunder för att förstå den enskilda applikationens specifika krav och därmed kunna föreslå rätt radar för ändamålet. Med nya Micropilot FRM6x erbjuder Endress+Hauser marknadens bredaste radarsortiment med en samlad frekvens på 113 GHz – vi har radarn som passar till just din applikation.

Fördelar

 • Micropilot FMR 6x har bäst fokus med en spridningsvinkel på 3°

 • Stort mätområde med en räckvidd upp till 125 m

 • Hög noggrannhet ±0,5 mm (NMR81)

Marknadens smalaste utbredning

Micropilot FMR6x kan generera marknadens smalaste utbredning med en vinkel på 3°, vilket gör mätningarna betydligt mer tillförlitliga i smala tankar då radarstrålen undviker hinder såsom bafflar på tankens väggar. Den är också enklare att installera i höga smala tankar eftersom strålen inte påverkas av tankväggen. Micropilot FMR6x har ett mycket stort mätområde upp till 125 m med en noggrannhet på ±0,5 mm. Med sin kompakta storlek och med processanslutningar ner till G3/4” passar FMR6x utmärkt för små stosar och/eller anslutningar.

Heartbeat Technology

Den nya radarn kan fås med Heartbeat-teknologi som erbjuder unika diagnostikmöjligheter. Heartbeat gör det möjligt att utföra en certifierad och spårbar intern verifiering enligt ISO 9001 (SIL proof test), utan behov av externa verktyg. Verifiering kan startas via fjärråtkomst och utan påverkan på processen. Användaren kan snabbt få dokumentation på att mätaren överensstämmer med specifikationerna, vilket minskar risker och säkerställer produktkvaliten. Det gör det samtidigt möjligt att förlänga kalibreringscykeln på kritiska mätpunkter, vilket sparar både tid och pengar.

Fler avancerade funktioner

FMR6x har också utrustats med Multi-Echo Tracking, en intelligent och tillförlitlig signalanalys av mätsignalen/ekot. Alla ekon markeras och övervakas, inte bara nivåsignalen. Tack vara den nya analysen kan nivåsignalen också utvärderas, även om den störs av ångrör eller rör-installationer inuti tanken. Detta säkerställer en säker och noggrann mätning. Med Endress+Hauser sofistikerade datalagringskoncept HistoROM sparas data automatiskt. Det innebär t.ex. att konfigurationen för ett mätinstrument lagras automatiskt.

Varningsmeddelanden på displayen är i enlighet med NAMUR NE107, vilket ökar driftsäkerheten. Larm indikerar omedelbart och med stor tydlighet om t.ex. instrumentet är defekt eller mäter utanför specifikationerna.

Läs mer om Endress+Hausers breda sortiment av nivåprodukter (eng) >>>

Endress+Hauser kan erbjuda rätt radarfrekvens för varje applikation ©Endress+Hauser
 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande