Enter at least 2 characters to start the search.

Promag W 300/400/500 kan göra det enklare att mäta flöde

Inom VA-industrin är hög tillförlitlighet oumbärligt för optimal processkontroll. En mängd faktorer, t.ex. ett tätt ledningsnät utan erforderliga raksträckor, hinder i röret, orsakar turbulens i flödet, vilket påverkar mätningens tillförlitlighet. Promag W med innovationen ”0 x DN fullt genomlopp” är en lösning för denna utmaning.

Fördelar

 • Utrymmesbegränsade installationer behöver inte vara en utmaning

 • Elektromagnetisk flödesmätare utan krav på raksträckor med fullt genomlopp (0 x DN) minskar ansträngningen vid installation och processdesign

 • Tillförlitlig mätning - oberoende av flödesprofil

Raksträckor

En ständig utmaning är att finna tillräckliga raksträckor vid montering. Detta blir speciellt påtagligt vid ombyggnationer där hänsyn till befintliga ytor, maskiner, tankar mm måste observeras. Utmaningen ökar med storleken på rören då kravet ofta är 5 X diametern före och 2 X diametern efter, för en DN500 flödesmätare krävs då minst totalt 3,5m fri raksträcka, en DN1000 kräver 7m. Att hantera stora rör kostar på, både vad gäller själva röret men även vid monteringen då det ibland kan krävas utrustning som lyfter rören på plats. Att eliminera detta sparar både tid och pengar.

Ett sätt att lösa utmaningen med raksträckor har varit att kona ner eller använda sig av en strypt mätare men dock inte utan sina begräsningar då strypningar skapar oönskade tryckfall. Med fullt genomlopp designas inte onödiga tryckfall in i onödan.

Innovationen 0 X DN fullt genomlopp

Genom att använda sig av en ny innovation går det numera att få mätare med fullt genomlopp att mäta tillförlitligt utan krav på raksträckor. Flödesmätaren utrustas med multipla mätelektroder som detekterar negativa störningar i flödet. Med fler mätelektroder genereras en större mängd mätdata och tillsammans med algoritmer i transmittern levereras en tillförlitlig mätning.

PROFINET & smart underhåll

Promag W går att kombineras med olika förstärkare beroende på behov. Förutom standard analog kommunikation finns växande PROFINET som ett valbart protokoll. Genom att använda digitala protokoll som PROFINET är det nu möjligt att snabbt få tillgång till all mät & diagnostikdata. Digital kommunikation är en grundbult i att låsa upp den fulla potentialen när det kommer till smart underhåll då tillståndsbaserat underhåll ofta kräver stora mängder data i hög hastighet för analys i överordnat system.

En central funktion i nya generationens Promag är Heartbeat Technology. Nu kan anläggningsägaren spårbart verifiera (ISO 9001:2008) sin flödesmätare via styrsystemet och snabbt få en indikation om mätarens ursprungliga karaktär förändrats. På så vis blir man snabbt varse om en flödesmätare behöver service eller eventuellt bytas ut. Detta är något som tidigare endast varit möjligt att utföra on-site med en inhyrd tekniker.

Vill du veta mera? Fyll i nedanstående uppgifter så kontaktar vi dig.

Promag W – innovationen 0 X DN fullt genomlopp kan göra det enklare att mäta flöde

Bild på elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 400 med maxkapacitet utan intags- och uttagsportar ©Endress+Hauser

Proline Promag W 400 för VA-industrin – extra mätelektroder möjliggör tillförlitligt mätning oberoende av flödesprofil.

Bild på den elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 300/5W3B för vatten- och avloppsindustrin ©Endress+Hauser

Proline Promag W 300 för VA-industrin – extra mätelektroder möjliggör tillförlitligt mätning oberoende av flödesprofil

Bild på den elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 500/5W5B för vatten- och avloppsindustrin ©Endress+Hauser

Proline Promag W 500 för VA-industrin – extra mätelektroder möjliggör tillförlitligt mätning oberoende av flödesprofil

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande