Proline Promass A för de lägsta flödena

Lätt Coriolis-flödesmätare med ett rör för högsta noggrannhet

I många tillämpningar inom process-, livsmedels- och läkemedelsindustrin måste substanser mätas upp i ytterst små kvantiteter och tillsättas med hög noggrannhet – i rörledningar eller vid kemiska reaktorer. Aromämnen i mat, aktiva komponenter i läkemedel och korrosionshämmande substanser i oljeproduktion är bara några exempel. Den nyutvecklade Promass A mäter sådana substanser, droppe för droppe, men med en precision som ingen annan överträffar.

Fördelar

  • Högsta mätnoggrannhet med de minsta flödena: ±0.1 % (vid min. 8 g/min), ±1 % (vid min. 0.8 g/min)

  • Utmärkta mätprestanda och robusthet, även i tillfällen med kraftigt varierande process- omgivningsförhållanden.

  • Högsta produktivitet i hygieniska och sterila applikationer, tack vare självdränerande en-rörs-system

  • Utrymmessparande installation: kompakta, lätta givare, inga in- eller utlopp krävs

  • Optimal processtillförlitlighet, hög korrosionsbeständighet, utvecklat enligt IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology för permanent självdiagnostik liksom för enhetsverifiering under drift

  • Full åtkomst till alla process- och diagnostikdata genom fritt kombinerbara I/O, fältbussar eller WLAN

Promass A garanterar maximal robusthet och noggranna mätvärden med unik repeterbarhet. Allt detta tack vare det innovativa givarkonceptet, som definierar nya standarder inom coriolisbaserad mätteknologi. Promass A är lätt och kompakt – utan att förlora prestanda eller robusthet. Mätenheten är därför idealisk i utrymmessparande installationer, som till exempel i modulära processfaciliteter och skiddar.

©Endress+Hauser

Maximal precision tack vare det innovativa givar-konceptet

Givarsystemet Promass A sitter monterat på en bottenplatta som fungerar som stötdämpare och effektivt skyddar Coriolis-mätsystemet mot externa rörvibrationer och -krafter. Andra bidragande faktorer är den mycket högre oscilleringsfrekvensen i mätröret och dess helt balanserade oscilleringsbeteende. Med ett maximalt mätfel på ±0.1 %, är mätningar ned till 8 g/min möjligt – tillåts felet att vara maximalt ±1 % – kan man till och med mäta mindre än 1 g/min.

Robust och branschoptimerad utformning

Tack vare den höga korrosionsbeständigheten (rostfritt stål, superlegering C22; NACE MR0175/MR0103), är Promass idealisk för processtillämpningar, speciellt för anläggningar med aggressiv, saltbemängd luft – offshore- eller till lands. Andra föredragna tillämpningar är inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna med hygieniska och sterila miljöer. Detta säkras med flera certifikat och godkännanden (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) liksom av rostfritt stål med farmaceutisk kvalitet.

©Endress+Hauser

Sändare för sömlös systemintegration

Det finns olika sändare tillgängliga för Promass A: Proline 200 (enhet med tvåtrådsanslutning), Proline 300 (enhet med fyrtrådsanslutning) eller Proline 500 (separerad version). De möjliggör samtidig mätning av massflöde, volymflöde, densitet, koncentration och temperatur. Mät- och diagnostikdata är tillgängliga till en var tid tack vare flera olika fältbussar (Ethernet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) liksom fritt kombinerbara I/O och WLAN (webbserver).

Heartbeat Technology – för maximal driftsäkerhet

Heartbeat Technology är en testfunktion som finns integrerad i alla Proline mätenheter och som ger permanent självdiagnostik liksom en TÜV-godkänd, spårbar enhetsverifiering under drift utan processavbrott. Allt detta bidrar till att minska fabrikens komplexitet och risker, samtidigt som dess tillförlitlighet och tillgänglighet ökar. Eftersom mätsystemet Promass A utvecklats enligt IEC 61508 (SIL), är det också föredraget i säkerhetsrelaterade applikationer.

Produktbild på Promass A 300 (8A3C) med flänsanslutning ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – fyrtrådsversion, processapplikation, flänsanslutning, DN 4 (1/8")

Produktbild på Promass A 300 (8A2B) med flänsanslutning ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – tvåtrådsversion, processapplikation, flänsanslutning, DN 2 (1/12")

Produktbild på: Promass A 500 (8A5C) med TriClamp-anslutning (trippelklämma) ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – fyrtrådsversion (separerad), hygienisk applikation, TriClamp-anslutning, DN 1 (1/24")

Proline Promass A från DN 1 till 4 (1/24 till 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A från DN 1 till 4 (1/24 till 1/8")

Ladda ner