Minska proof test-intervallerna med Heartbeat Technology™

Ny teknologi ökar säkerheten

Inom olja & gas och kemisk industri står säkerheten i fokus. Flödesmätare som används i säkerhetsapplikationer måste säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet. Proof testing är den etablerade men kostsamma metoden för att upprätthålla funktionssäkerhet. Ny teknologi reducerar nu insatsen och exponeringen av personal som arbetar med funktionssäkerhet.

Fördelar

  • Maximal flexibilitet i schemaläggning av proof test

  • Fullgod testmetod baserad på interna spårbara referenser

  • Dokumenterad validering av enhetens funktioner

  • Ökad systemtillgänglighet - kan utföra verifiering utan att processen påverkas

För säkerhetsapplikationer måste flödesmätare uppfylla de högsta kraven på tillförlitlighet. Med Heartbeat Technology™ erbjuder Proline, den senaste generationen av flödesmätare, en bred diagnostik som är unik i sitt slag från mätröret till utgående signal. Spårbar fabrikskalibrering och redundanta interna referenser kompletterar vår säkerhetsdesign med minimal felfrekvens i enlighet med IEC 61508.

Flexibelt underhåll

Den internationellt erkända standarden IEC 61508 hänvisar till “Probability of Failure on Demand” (PFD) som en riskfaktor att ta hänsyn till vid funktionssäkerhet. Tack vare minimerad PFD-utveckling över tid, kan Proline-användare planera sina proof tester utifrån sina operativa behov. På så sätt underlättar Heartbeat Technology™ insatsen vilket leder till kostnadsbesparingar. Heartbeat Technology™ utförs kontinuerligt och tack vare den omfattande diagnostiken är risken för antalet farliga oupptäckta fel (λDU) minimal.

Behåll din integritet

Heartbeat Technology™ utför kontinuerlig egenkontroll utan processavbrott och ger diagnostiska felmedelanden enligt NAMUR (NE107). Dessutom ges också möjlighet till spårbar intern verifikation utan behov av fysisk tillgång till enheten. Verifikationen kan utföras via digital kommunikation alternativt via ett överordnat system som på ett tillförlitligt sätt rapporterar om enhetens status. Verifikationen sparas i flödesmätaren och kan sedan laddas ner som en dokumenterad PDFrapport. Tillgång till enheten i fält är därför inte nödvändig, vilket minskar riskerna för både personal och anläggning

Det smarta valet

Konventionell verifiering av flödesmätare kräver fysisk tillgång. Det innebär att transmitterhuset behöver öppnas för anslutning av externa verifieringsverktyg; ett besvärligt problem i riskområden. Dessutom påverkas produktionen eftersom flödesmätaren tas ur drift under verifieringen och ingen mätning är därför möjlig.

Det smarta valet är en flödesmätare med Heartbeat Technology™, då får du hög produktionstillgänglighet, flexibilitet vid proof testing och viktigast av allt, en högre säkerhet.

Läs mer om Heartbeat Technology >>>

Flödesmätare som används i säkerhetsapplikationer måste garantera högsta möjliga tillförlitlighet. ©Strandperle
Flödesmätare utvecklade i enlighet med IEC61508 med överlägsen diagnostik ©Endress+Hauser
Inom Olja & Gas och Kemisk industri står säkerheten i fokus ©Endress+Hauser