Endress+Hauser redovisar tillväxt

Räkenskapsåret 2015: stark schweizerfranc påverkar resultatet

Endress+Hauser klarade sig bra under räkenskapsåret 2015, trots ett tufft affärsklimat. Även om omsättningen ökade med 6,6 procent till 2,1 miljarder euro, visar preliminära finansiella siffror att den starka schweizerfrancen påverkade resultatet.

”2015 präglades av valutakursförändringar”, säger Dr Luc Schultheiss, finansdirektör (CFO) inom koncernen som specialiserat sig på instrumentering och processautomation. Den schweiziska centralbankens beslut att förra året upphäva valutataket för francen var ett hårt slag mot budgeten i början av året, något som påverkade intäkterna särskilt hårt.

Finansdirektören förutspår att Endress+Hausers nettoinkomst sjunker cirka 25 % jämfört med 2014. ”Vi kunde inte följa upp föregående års goda resultat.”

Den svaga euron hade också stor påverkan på koncernens konsoliderade intäkter. ”I lokala valutor växte koncernens försäljning med mindre än 1 %”, understryker Luc Schultheiss. Det föränderliga ekonomiska klimatet i Kina och prisraset på råvaror – framförallt sjunkande olje- och gaspriser – var ett tungt slag för verksamheten.

500 nya jobb världen över

Även om Luc Schultheiss inte är nöjd med verksamhetens insats, så lyfter han ändå fram flera positiva punkter. ”Endress+Hauser-koncernen fortsätter att visa god lönsamhet och finansiell stabilitet.” Företaget ökade både andelen eget kapital och antalet anställda. Koncernen skapade mer än 500 jobb världen över och hade vid årets slut totalt 12 952 medarbetare. Endress+Hauser kommer att presentera den reviderade årsredovisningen i Basel den 3 maj 2016.

Finansdirektören förutspår att innevarande år blir ännu svårare, med en ensiffrig omsättningstillväxt och stagnerad vinst. Förutsatt att verksamheten utvecklas som planerat kommer företaget antagligen att utökas med ca 350 tjänster.

Ladda ner pressmeddelanden

Kontakt