Endress+Hauser på Hannovermässan 2017

Besök hall 11/monter C43 för innovation och digitalisering inom processautomation och laboratorium.

På årets Hannovermässa, i Hannover Tyskland fokuserar Endress+Hausers på temat innovation, både inom processautomation och på laboratorieområdet. En helt ny serie framtidsinriktade flödesmätare och vår nya portfölj av radarinstrument för nivåmätning kommer att presenteras, liksom framtidens processautomationstjänster och möjligheter till digitalisering. Industrispecifika applikationer finns på plats för att visa hur laboratorie- och analysprocesser blir allt mer sammankopplade.

Mätinstrument för framtiden

De nya flödesmätarna Proline 300/500 representerar det senaste inom industrioptimerad flödesteknik med ett bredare urval av applikationer och bättre prestanda. Med Wi-Fi och nya diagnostiksparametrar för både instrument och process är mätpunkterna väl rustade för framtiden och säkerställer hög process- och produkttillförlitlighet. Datalagringskoncept (HistoROM ) och omfattande självdiagnostik med Heartbeat Technology är mervärden som förhöjer prestandan ytterligare.

Med nya Micropilot FMR60, FMR62 och FMR67 har vi breddat vår portfölj av radarnivåmätare. De är de första 80 GHz-radarmätarna som har utvecklas i enlighet med IEC 61508 och därmed uppfyller även de striktaste säkerhetskraven.

Tack vare de nya radarnivåmätarna erbjuder nu Endress+Hauser en summerad radarfrekvens på 113 GHz. eftersom den högsta frekvensen inte alltid behöver vara den rätta. Det viktigaste är istället att hitta rätt frekvens för varje applikation, oavsett om det är 1, 6, 26 eller 80 GHz.

Digitalisering och tjänster

Endress+Hausers mål är att hjälpa sina kunder på vägen mot digitalisering. Specialanpassade molnlösningar använder specifika data från produktionsprocessen och ökar effektiviteten tillsammans med konventionella anläggningstopologier. På mässan kommer olika industrispecifika applikationer att presenteras för att visa potentialen och fördelarna med Industri 4.0, till exempel förebyggande underhåll och asset management.

Ett så brett utbud av tjänster ger operatörerna möjlighet att verkligen få ut mesta möjliga av sina anläggningar. Endress+Hauser erbjuder tjänster för anläggningens hela livscykel – från planering och engineering via inköp, installation och driftsättning till underhålls- och kalibreringstjänster.

”Med förvärvet av Analytik Jena, Kaiser Optical Systems och SpectraSensors har vi kunnat bredda vår kompetens inom processanalys och expandera in i laboratoriesektorn”, förklarar Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Analyskompetens för processer och laboratorier

”Vi märker ofta att vi arbetar med samma kunder på laboratorieområdet som inom processtekniken. I framtiden vill vi kunna hjälpa alla våra kunder från forskningsfasen, genom produkt- och processutveckling till produktion och kvalitetskontroller”, tillägger VD:n.

Upplev sambandet mellan "laboratorium och process", industrispecifika applikationer och flera innovativa nyheter på plats, i mässhall 11, monter C43.

Som pålitlig samarbetspartner finns Endress+Hauser alltid där för sina kunder. ©Endress+Hauser

Som pålitlig partner för innovativ processautomation finns Endress+Hauser alltid på plats för sina kunder.