Endress+Hauser skördar framgångar

Koncernen uppnår toppresultat i omsättning, vinst och sysselsättning under 2014

Under 2014 ökade Endress+Hauser sin omsättning med cirka 11 procent och passerade därmed 2 miljarder-strecket (i euro). Den schweiziska automations- och mätteknikspecialisten förbättrade även sitt rörelseresultat, liksom resultatet före skatt och nettoinkomsten.

”Med tanke på de globala politiska och ekonomiska utmaningarna kan vi vara mycket nöjda med det här resultatet, även om vi inte har uppnått alla våra mål”, säger Dr Luc Schultheiss, Chief Financial Officer. Den allmänna utvecklingen på de utländska växelkurserna gav oss lite medvind i fjol. De nyligen förvärvade dotterbolagen satte å andra sidan press på resultatet, och rubelns fall tvingade fram betydande reserveringar för kreditförluster hos Analytik Jena.

Siffrorna för den tyska laboratorieanalysspecialisten, Analytik Jena, med över 1 100 medarbetare, och det amerikanska spektroskopi-företaget Kaiser Optical Systems med cirka 80 medarbetare, har konsoliderats för första gången för hela räkenskapsåret. Dessutom togs ett nytt försäljningscenter i drift i Förenade Arabemiraten i början av 2014. Enligt Luc Schultheiss uppgick koncernens organiska tillväxt i nettoomsättning till nära 6 procent.

Sysselsättningen utvecklades mycket positivt. I slutet av 2014 hade Endress+Hauser 12 435 medarbetare över hela världen – 516 fler än förra året. Endress+Hauser kommer att presentera en detaljerad årsrapport på en presskonferens i Basel den 5 maj 2015.

Den starka schweizerfrancen innebär ytterligare utmaningar

Ekonomi- och finansdirektören menar att utsikterna för innevarande år dämpas något på grund av att den schweiziska centralbanken släppte valutan fri. Även om Endress+Hauser-koncernen har tillverkning i Schweiz sker den mesta produktionen inom euroområdet och i länder som använder amerikanska dollar. ”För närvarande är det fullständigt oklart vilken påverkan det har. Därför måste vi observera den kommande utvecklingen mycket noga”, säger Luc Schultheiss.

Läs hela mediareleasen här

Endress+Hauser ökar omsättningen

Kontakt